HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProvincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

Fusie Beemster-Purmerend
De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.
Ook de positieve zienswijzen van de provincie zijn aangeboden aan de minister.
Met de definitieve vaststelling van de zienswijzen op de herindelingsadviezen is een belangrijke stap gezet in de fusietrajecten van de gemeenten Beemster en Purmerend, Weesp en Amsterdam en Langedijk en Heerhugowaard. Alle gemeenten hebben een intensief proces doorlopen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Gedeputeerden Staten gaven in haar concept-zienswijzen al aan tevreden te zijn met het doorlopen traject. De bespreking van de zienswijzen in de Statencommissie Economie Financiën en Bestuur (EFB) leidde niet tot wijzigingen in deze zienswijzen.
Gedeputeerde Bestuur Ilse Zaal: “De provincie complimenteert de gemeenten. Er is veel aandacht geweest voor draagvlak en participatie. Wij zijn blij dat Weesp een geschikte partner heeft gevonden en zijn ook van mening dat er met het samengaan van Purmerend en Beemster een mooie nieuwe gemeente ontstaat. Ook voor de fusie van Heerhugowaard en Langedijk, die leidt tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard, is een goed proces gevolgd. De provincie deelt de mening dat alleen een ongedeelde fusie leidt tot een duurzame toekomst. Wij hebben begrip voor de kritische geluiden van inwoners en de gemeente Alkmaar die niet achter het herindelingsadvies van Dijk en Waard staan. Heerhugowaard en Langedijk hebben echter laten zien dat zij deze geluiden serieus nemen en werken nog steeds aan het verstevigen van het draagvlak.”
De minister moet van de adviezen wetsontwerpen maken die behandeld worden in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Kijk voor meer informatie over gemeentelijke herindelingen op de website.

Ruimtelijke Ordening artikelen