kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

Fusie Beemster-Purmerend

De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.
Ook de positieve zienswijzen van de provincie zijn aangeboden aan de minister.
Met de definitieve vaststelling van de zienswijzen op de herindelingsadviezen is een belangrijke stap gezet in de fusietrajecten van de gemeenten Beemster en Purmerend, Weesp en Amsterdam en Langedijk en Heerhugowaard. Alle gemeenten hebben een intensief proces doorlopen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Gedeputeerden Staten gaven in haar concept-zienswijzen al aan tevreden te zijn met het doorlopen traject. De bespreking van de zienswijzen in de Statencommissie Economie Financiën en Bestuur (EFB) leidde niet tot wijzigingen in deze zienswijzen.
Gedeputeerde Bestuur Ilse Zaal: “De provincie complimenteert de gemeenten. Er is veel aandacht geweest voor draagvlak en participatie. Wij zijn blij dat Weesp een geschikte partner heeft gevonden en zijn ook van mening dat er met het samengaan van Purmerend en Beemster een mooie nieuwe gemeente ontstaat. Ook voor de fusie van Heerhugowaard en Langedijk, die leidt tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard, is een goed proces gevolgd. De provincie deelt de mening dat alleen een ongedeelde fusie leidt tot een duurzame toekomst. Wij hebben begrip voor de kritische geluiden van inwoners en de gemeente Alkmaar die niet achter het herindelingsadvies van Dijk en Waard staan. Heerhugowaard en Langedijk hebben echter laten zien dat zij deze geluiden serieus nemen en werken nog steeds aan het verstevigen van het draagvlak.”
De minister moet van de adviezen wetsontwerpen maken die behandeld worden in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Kijk voor meer informatie over gemeentelijke herindelingen op de website.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...