kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

Fusie Beemster-Purmerend

De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.
Ook de positieve zienswijzen van de provincie zijn aangeboden aan de minister.
Met de definitieve vaststelling van de zienswijzen op de herindelingsadviezen is een belangrijke stap gezet in de fusietrajecten van de gemeenten Beemster en Purmerend, Weesp en Amsterdam en Langedijk en Heerhugowaard. Alle gemeenten hebben een intensief proces doorlopen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Gedeputeerden Staten gaven in haar concept-zienswijzen al aan tevreden te zijn met het doorlopen traject. De bespreking van de zienswijzen in de Statencommissie Economie Financiën en Bestuur (EFB) leidde niet tot wijzigingen in deze zienswijzen.
Gedeputeerde Bestuur Ilse Zaal: “De provincie complimenteert de gemeenten. Er is veel aandacht geweest voor draagvlak en participatie. Wij zijn blij dat Weesp een geschikte partner heeft gevonden en zijn ook van mening dat er met het samengaan van Purmerend en Beemster een mooie nieuwe gemeente ontstaat. Ook voor de fusie van Heerhugowaard en Langedijk, die leidt tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard, is een goed proces gevolgd. De provincie deelt de mening dat alleen een ongedeelde fusie leidt tot een duurzame toekomst. Wij hebben begrip voor de kritische geluiden van inwoners en de gemeente Alkmaar die niet achter het herindelingsadvies van Dijk en Waard staan. Heerhugowaard en Langedijk hebben echter laten zien dat zij deze geluiden serieus nemen en werken nog steeds aan het verstevigen van het draagvlak.”
De minister moet van de adviezen wetsontwerpen maken die behandeld worden in de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Kijk voor meer informatie over gemeentelijke herindelingen op de website.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...

woningcorporaties MRA kunnen grote opgave niet financieren

De woningcorporaties in grootstedelijke regio’s in Nederland, zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), hebben volstrekt onvoldoende financiële middelen om de grote opgave voor nieuwbouw en...

Belastingharmonisatie van Beemster en Purmerend is nog een hele klus

In het fusieproces Beemster-Purmerend is nu het moment aangebroken om spijkers met koppen te slaan met betrekking tot harmonisatie van de belastingen en heffingen....

Samenwerkingsverband drie gemeenten over ontwikkeling Purmer

De gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam werken regionaal samen op thema’s als landschap, economie, bereikbaarheid en wonen. Op verschillende thema's zoals woningbouw, duurzaamheid, verstedelijking en...