HomeNieuwsVerkeer en VervoerProvincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

Provincie start vervanging openbare verlichting door ledverlichting

LEDlandtaarnsPNH
foto: nieuws Provincie NH
De provincie Noord-Holland vervangt in 2020 ruim de helft van haar openbare verlichting door ledverlichting. Met de vervanging zet de provincie een belangrijke stap in het verduurzamen van haar infrastructuur.
Zita Pels, gedeputeerde Mobiliteit: “Om onze klimaatambities te realiseren vervangen wij de verlichting langs onze provinciale wegen door ledverlichting. De hoeveelheid energie die daarmee wordt bespaard is te vergelijken met het energieverbruik van 400 huishoudens.”
De provincie start in 2020 met het vervangen van ruim de helft van de openbare verlichting door ledverlichting. Volgens TNO-onderzoek levert dat een energiebesparing op van 1400 MWh per jaar. De besparing komt overeen met het gemiddelde energieverbruik van 400 huishoudens. Dit staat gelijk aan zo’n 800 ton minder CO2-uitstoot.
Vervanging in 2020
De provincie vervangt de openbare verlichting per gebied. Medio 2020 wordt gestart in het gebied ten zuiden van Amsterdam. Later in het jaar volgt de Kop van Noord-Holland. Met het overige budget worden de trajecten aangepakt waarbij vervanging van de verlichting op korte termijn noodzakelijk is. De provincie Noord-Holland investeert in totaal € 6,5 miljoen. Ledverlichting gaat langer mee dan traditionele verlichting. Het geld dat hierdoor wordt bespaard, wordt ingezet voor ledverlichting in de overige Noord-Hollandse regio’s.
Verduurzaming infrastructuur
De provincie zet zich in om de eigen infrastructuur verder te verduurzamen. Zo ligt de nadruk op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij streeft de provincie ernaar dat Noord-Holland in 2050 klimaatneutraal is. In de grond-, weg- en waterbouw werken we daarom met grondstoffen die herbruikbaar zijn, zodat het proces in 2050 geheel circulair is. Op deze manier werkt de provincie aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving, voor nu en in de toekomst.

Verkeer en Vervoer artikelen