Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

NZlijnHA2
Metro
foto Stadspartij

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit hebben.

Kan het huidige OV-netwerk de groei de komende jaren aan of zijn er aanvullende maatregelen nodig?

Het onderzoek (probleemanalyse) wordt eind dit jaar afgerond. Aan de hand van de uitkomsten wordt daarna bekeken welke oplossingsrichtingen verder onderzocht worden. Alle opties staan daarbij open: bus, trambus, tram, lightrail of metro. De provincie wil dat daarbij ook de mogelijkheid voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting het noorden (Zaanstad en Purmerend) wordt onderzocht.

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Op de verbindingen tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad en tussen Amsterdam-Noord en Purmerend rijdt momenteel ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ (HOV), oftewel een zeer snelle busverbinding. De komende 20 jaar neemt het aantal inwoners en bedrijven in Amsterdam-Noord, Zaanstad en Purmerend sterk toe. Snelle en betrouwbare verbindingen in de regio zijn erg belangrijk om aan de almaar groeiende vraag naar openbaar vervoer te kunnen voldoen.

Een goede OV-verbinding van Zaanstad en Purmerend met Amsterdam kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid voor het gebied ten noorden van Amsterdam. Ook kunnen oude en nieuwe woongebieden zo duurzaam met elkaar worden verbonden.

De provincie en vervoerregio werken in dit onderzoek nauw samen met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Purmerend.

(Met een aparte brief informeert ook wethouder Tijmstra de gemeenteraad over dit onderzoek. Red.)

Verkeer en Vervoer artikelen

Fietsersbond Waterland presenteert Fietsvisie Purmerend

Met een brief aan de gemeente presenteerde Fietsersbond Waterland zijn visie op het gevoerde gemeentelijke fietsbeleid. Het is een dermate interessante analyse met aanbevelingen dat...

Scenario’s t.b.v. op te stellen mobiliteitsplan richting 2040

Het wordt fors drukker Met een brief aan de gemeenteraad heeft het college een doorkijkje gegeven op de Mobiliteit tussen nu...

Claxonate klaar voor de toekomst

Vanaf 11 december 2020 beschikt parkeergarage Claxonate over een nieuwe parkeerinstallatie (slagboom en parkeerautomaat). Hierdoor wordt het makkelijker de garage in en uit te...

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...