HomeNieuwsVerkeer en VervoerProvincie investeert in verkeerseducatie jongeren

Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren

VerkeersveiligheidHA
De provincie Noord-Holland stelt in 2018 ruim 9 ton euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie.
De provincie verwacht dat met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de veiligheid in het verkeer verbetert. In 2018 wil zij hierbij vooral de nadruk leggen op bewustwording van afleiding in het verkeer en de gevolgen daarvan voor de veiligheid op de weg.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat afleiding de rijvaardigheid beïnvloedt. Diverse zaken worden over het hoofd gezien, waardoor de automobilist kan gaan slingeren over de weg of fouten maakt. In voorgaande jaren is de subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en praktische verkeerslessen tot aan een fietscheck en oefenen met de gevolgen van het gebruik van social media op de fiets.
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten de nadruk hebben op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht.
Op de nieuwe verkeerseducatiepagina staan alle projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie Noord-Holland.
Voorlichting over verkeersveiligheid
De provincie heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen in technische zin, maar ook op het gebied van voorlichting en bewustwording. De provincie richt zich daarbij vooral op verkeersgedrag en bewustwording bij scholieren. Ieder jaar stelt de provincie subsidie beschikbaar aan projecten die hieraan een bijdrage leveren.
Subsidie aanvragen
Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf maandag 1 januari tot en met donderdag 15 februari 2018 subsidie aanvragen voor projecten tussen de €5.000 en € 100.000. De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’. Deze regeling staat ook in het loket

foto: Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen