HomeNieuwsVerkeer en VervoerProvincie blij dat prijsstijging openbaar vervoer niet doorgaat

Provincie blij dat prijsstijging openbaar vervoer niet doorgaat

Via achterdeur weer verrekend?

Foto Stadspartij-BPP


De inkt van het bericht dat de gevreesde prijsstijging voor het openbaar vervoer van 11,72% definitief van de baan is was net droog toen het volgende onheil zich aankondigde. De 300 miljoen euro die extra voor het Openbaare Vervoer beschikbaar kwam dreigt tenietgedaan te worden door korting 200-260 mln. op studenten-OV.

Gedupteerden uit alle provincies die belast zijn met de portefeuille mobiliteit, waren blij met de 300 miljoen voor het OV. De 300 miljoen euro is bedoeld om het regionale openbaar vervoer betaalbaar en op hetzelfde niveau te houden en niet verder te schrappen in de dienstregeling.
Met dit geld kan de tariefstijging in het OV ongedaan worden gemaakt.

Slinks 300 miljoen weer teruggenomen  

Maar zoals het spreekwoord zegt ‘veel beloven weinig geven doet de gek in vreugde leven’ blijken de provinciebesturen door het Rijk  voor de gek gehouden.
Een korting van 200-260 miljoen op het OV door de minister van OCW Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (OCW) heeft eenzijdig besloten om de bijdrage aan de OV-bedrijven voor het studentenreisproduct met ongeveer een kwart te verminderen.

Een brief van de gedupeerden aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer doet een klemmend beroep op de partijen om deze slinkse korting op het studentenreisproduct teniet te doen.
Deze maatregel heeft enorme economische gevolgen voor het openbaar vervoer, vooral voor het stads- en streekvervoer. Het vormt een ernstige bedreiging voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijsinstellingen en is een extra klap in het gezicht van een al zwaar getroffen ov-sector als gevolg van de coronacrisis. Het staat ook haaks op de voorgenoemde inzet die de Tweede Kamer heeft gepleegd voor het OV.

Mocht deze korting wel doorgaan, dan komt het bedoelde effect van de 300 miljoen euro die eerder beschikbaar kwam in gevaar. Ook zijn de provinciebestuurders c.q. concessiehouders  dan gedwongen het contract over het studentenreisproduct ter discussie te stellen.

Motie die de studentenreisproduct bevriest op huidige niveau aangenomen

Donderdag 26 oktober stemde de Kamer over de motie Krul die oproept het besluit uit te stellen tot de volgende begrotingsbehandeling. Harmen Krul (CDA) diende samen met Stieneke van der Graaf (CU), Lisa Westerveld (GL/PvdA) en Nicky Pauw-Verwey (BBB) een motie in die vraagt de besluitvorming uit te stellen tot behandeling van de OCW-begroting eind januari. De motie werd door minister Dijkgraaf stevig ontraden, maar werd met brede steun in de Tweede Kamer aangenomen. Op 1 november moet minister Dijkgraaf hierover de Tweede Kamer nader informeren.

Wordt vervolgd lijkt de boodschap.

Verkeer en Vervoer artikelen