HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProject Wheermolen West stagneert

Project Wheermolen West stagneert

meteorenweg (dec 07).jpg
In de wijk Wheermolen West is de gemeente Purmerend samen met woningstichting Wherestad en Bouwfonds sinds 2004 bezig met stadsvernieuwing. In maart 2008 zou in Wheermolen West gestart worden met de bouw van een brede school aan de Planetenstraat (de Driehoek). Het huidige ontwerp gaat het budget echter ver te boven. Daarom is besloten een nieuw ontwerp te laten maken. Naast de problemen met de brede school heeft ook het Churchillgebouw vertraging opgelopen.

In 2004 werd door de raad een plan van aanpak voor de grootscheepse herstructurering van Wheermolen West vastgesteld. Belangrijkste doelstelling is dat de woningen in Wheermolen West beter aansluiten op de vraag waardoor bewoners graag in de wijk wonen en de woningen goed verhuurbaar en verkoopbaar zijn. Vooral het verbeteren van de sociale veiligheid in de buurt is van belang. De uitvoering van het project is in 2008 gestart met de sloop van de Meteorenflats en de bouw van het eerste parkgebouw langs het spoor.

De Driehoek  (Planetenstraat) vertraagd
Het ontwerp voor een brede school op het terrein de Driehoek, waarvoor in het voorjaar een bouwvergunning is verleend, is veel duurder dan verwacht. De ontwikkeling van de Driehoek wordt daardoor nu herzien. Hiervoor wordt een nieuw bouwteam aangesteld. Deze krijgt de opdracht de brede school te ontwikkelen binnen het oorspronkelijke budget én met behoud van het huidige programma. Naar verwachting wordt in 2011 gestart met de bouw. In het gebouw van de brede school zijn ook 51 sociale huurwoningen en 27 zorgeenheden opgenomen. De bouw van 60 koopwoningen op het terrein wordt wel volgens planning gestart.

Churchillgebouw (Meteorenweg) vertraagd
Er is een bouwvergunning afgegeven voor het Churchillgebouw (hoek Meteorenweg/Churchillaan). Dit gebouw omvat 114 seniorenwoningen, een zorgcentrum en een wijkplein. Het is echter niet gelukt om een aannemer te vinden die dit ontwerp wil bouwen voor het beschikbare budget. Op dit moment wordt door Wherestad onderzocht of met aanpasingen in het gebouw en nieuwe onderhandelingen met bouwers er toch in 2009 kan worden gestart met de bouw van het Churchillgebouw. De gemeente Purmerend, Woningstichting Wherestad en Stichting Bouwfonds betreuren het dat de plannen voor de bouw van het terrein de Driehoek en het Churchillgebouw vertraging opleveren.

Eerste Parkgebouw, huren in plaats van kopen
Er is gestart met de bouw van het eerste parkgebouw langs het spoor. Oorspronkelijk zou het Bouwfonds dit gebouw bouwen en de woningen verkopen. Echter, in 2007 is door de projectpartners besloten deze woningen te gaan verhuren. Daarom heeft Wherestad het gebouw (ontwerp) van Bouwfonds gekocht. Er komen 76 huurappartementen voor 55-plussers in het gebouw.

 

LEES OOK:

16-05-2008 Project Wheermolen-West vertraagd, bewoners de dupe

02-05-2008 Appartementen Wheermolen-West jaar vertraagd

 

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen