HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProject Klein Where krijgt vorm

Project Klein Where krijgt vorm

wherenieuw
In de laatste nieuwsbrief heeft de projectontwikkelaar Klein Where aangegeven dat deze nog druk bezig was met het haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Gebleken is dat het enthousiasme over de locatie van de projectontwikkelaar door veel geïnteresseerden wordt gedeeld. Klein Where is een kennelijk een plek waar Purmerenders zichzelf zien wonen.

Het is dan ook een bijzonder gebied: dicht bij de stad en alle voorzieningen maar rustig gelegen tussen groen en water. Ook de gemeenteraad kijkt positief aan tegen woningbouw in dit gebied. De gemeenteraad kiest voor een gefaseerde ontwikkeling van het gebied omdat het totale gebied nog niet haalbaar te ontwikkelen is. Dat betekent dat eerst een deel van het gebied wordt aangepakt.

De komende tijd werken de partijen die het gebied willen ontwikkelen aan een gezamenlijke aanpak. Op welke manier wordt samengewerkt? Alle afspraken tussen gemeente, AM en Linden Groep worden dan vastgelegd in een overeenkomst. Daarna kan het gebied worden ingevuld. Daarbij worden de geïnteresseerden betrokken.

Vervolgstappen
Om woningbouw mogelijk te maken zal een bestemmingsplan opgesteld worden voor het gebied. Begin 2015 worden belanghebbenden daarover geïnformeerd.

Gelijktijdig zal de architect een aantal woningontwerpen verder uitwerken. Deze ontwerpen zullen worden gepresenteerd en ook zal de projectontwikkelaar via de website nieuwe enquêtes uitschrijven. Daarnaast zal een meedenk-sessie worden georganiseerd waarin de mening van de geïnteresseerden eventuele ideeën kenbaar kunnen worden gemaakt.

De eerste fase ligt aan de westzijde van het plangebieden bestaat uit ca. 60 woningen in verschillende typologieën: rug-aan-rug woningen, rijwoningen, dijkwoningen en tweekappers. De woningen variëren in prijs vanaf ca. € 165.000 tot ca. € 350.000. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2015 begonnen kunnen worden met de verdere uitwerking van het plan, maar de precieze planning is afhankelijk van de voortgang van het bestemmingsplan en het vastleggen van de afspraken tussen gemeente, AM en Linden Groep. In het najaar van 2015 zou de verkoop dan kunnen starten van de eerste fase.

Nadere informatie of vragen over het project kunnen worden gesteld kunt via op e-mailadres info@kleinwhere.nl.

Ruimtelijke Ordening artikelen