HomeNieuwsVerkeer en VervoerProef met extra verlichting fietspaden

Proef met extra verlichting fietspaden

doplaan (jec).jpg 

Er gaat een proef genomen worden met extra verlichting voor fietspaden.
De fietspaden langs de Hoornselaan in Purmerend worden als proeftuin gebruikt.
Het gaat hier om een proef om te kijken of op die manier de veiligheid op de fietspaden in de marktstad daadwerkelijk wordt vergroot.

 

Voor het plaatsen van de extra lichtmasten is een bedrag van 45.000 euro nodig.
In de forum vergadering van 12 juni jl. werden alleen maar positieve meningen geveen door de partijen op dit voorstel.
De openbare verlichting voldoet momenteel wel aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels. Maar op grond van dieregels worden op weggedeelten met vrijliggende fietspaden geen aparte lichtmasten geplaatst voor de fietsers. Er wordt namelijk er vanuit gegaan dat de al aanwezige lichtmasten voldoende verlichting leveren. In de praktijk blijkt dat echter niet. Vooral als er groenstroken tussen de rijbaan en het fietspad liggen, valt er te weinig licht op de fietspaden.

De proef heeft betrekking op het zoeken naar de meest efficiënte uitvoering van de extra verlichting. Dat er meer licht moet komen staat niet meer ter discussie. Dat bleek door vragen van Roald Helm van de Stadspartij.
Een inventarisatie in Purmerend laat zien dat het aanpassen van alle bekend slecht verlichte fietspaden een bedrag van € 504.000,– zal vergen.

Uitgebreid werd ook al stilgestaan bij de slecht verlichte fietspaden tussen station Overwhere richting Flevostraat. In een brief van de kerngroep Overwhere werden nog meer eng verlichte fietspaden genoemd.

Verkeer en Vervoer artikelen