HomeNieuwsVerkeer en VervoerProef betaald rijden in regio Amsterdam

Proef betaald rijden in regio Amsterdam

ontspitslogo
De Stadsregio Amsterdam wil tot en met 2012 een proef houden met maximaal 10.000 vrijwilligers om praktijkervaring op te doen met het basistarief en het spitstarief. De ervaringen kunnen worden gebruikt bij de invoering van de kilometerprijs.

Tijdens de proef geldt rondom Amsterdam een spitstarief op drukke uren tijdens werkdagen. Dit komt bovenop het basistarief. Er worden verschillende spitstarieven geprobeerd om het effect op de bereikbaarheid van de stad te kunnen bekijken.

Ervaringen opdoen
Waarschijnlijk maakt de minister in overleg met de regio Amsterdam binnenkort de spitstarieven bekend. In dat geval start de regio in februari met de werving van vrijwilligers voor de Proef Betaald Rijden.
Het doel van de Proef is leerervaring op te doen en inzicht te krijgen in de gedragsverandering van automobilisten, het effect op bereikbaarheid en factoren die de werking van het systeem bepalen.
De ervaringen zijn ook van belang voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het oog op de definitieve invoering van de kilometerprijs.
De Proef wordt daarom uitgebreid gemonitord en geëvalueerd.

Kastje voor spitstarief
De vrijwilligers die meedoen aan de proef krijgen een kastje in hun auto dat bijhoudt hoeveel kilometers zij rijden. Dit is ongeacht de locatie. Tijdens de spits wordt echter een spitstarief gerekend. Dit is vanaf een bepaald punt op de toegangswegen naar de Ring A10. Het spitstarief geldt op werkdagen van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Zij krijgen vooraf een bedrag (maandelijks €100,-) overgemaakt dat bij elke rit wordt afgewaardeerd. Wie zijn auto laat staan, met name tijdens de spits, bespaart dus geld. Iedere gereden kilometer wordt dagelijks in rekening gebracht volgens een vast tarief.
Als alle auto’s een kastje hebben en het basistarief geheel is ingevoerd, kan de minister samen met de Tweede Kamer en regionale bestuurders besluiten een spitstarief te introduceren op zeer drukke plekken. Daarbij komt eerst de Noordvleugel van de Randstad in aanmerking.

Hoe hoger de opbrengsten van het spitstarief, hoe lager het basistarief wordt.

Verkeer en Vervoer artikelen