HomeNieuwsVerkeer en VervoerPlanvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

Planvorming gestart openbaar busvervoer Zaanstreek/Waterland vanaf december 2021

Tramplein
De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland lopen in december 2021 af. De Vervoerregio organiseert een aanbesteding van de nieuwe, gezamenlijke concessie voor dit gebied. Daarvoor moet een programma van eisen worden opgesteld, dat in de vergadering van 9 juli 2019 aan de Regioraad zal worden voorgelegd.

Een concessie is een exclusief recht om in een bepaald gebied openbaar vervoer te verrichten. De verlening hiervan verloopt via een aanbesteding. Vervoermaatschappijen kunnen inschrijven op zo’n aanbesteding. Degene met het beste aanbod wint de concessie en krijgt daarmee het recht om het busvervoer in een bepaalde regio te verzorgen.

Interventie door o.a. Purmerendse regioraadsleden.

Op verzoek van de raadsleden van Purmerend en Beemster en van Zaanstad heeft het DB uitgesproken dat de input van reizigers nadrukkelijk wordt meegenomen bij het opstellen van het programma van eisen en wensen voor de aanbesteding van de gecombineerde concessie Zaanstreek-Waterland 2022. Aanvankelijk waren deze wensen wel geïnventariseerd maar niet opgenomen in het programma van eisen. Door met name de daartoe Purmerendse regioraadsleden is erop aangedrongen dit alsnog te doen. Twee voorgestelde moties gaven de doorslag.
Vanaf december 2021 zal het busvervoer in de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland gaan rijden.

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen