HomeNieuwsVerkeer en VervoerPlanning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Planning parkeermaatregelen binnenstad en uitbreiding parkeerregulering, stand van zaken

Claxonate2
Per 1 september zijn het parkeerverwijssysteem en de parkeerregulering ingevoerd.Voor de historische binnenstad staat een viertal maatregelen op de planning. Er is gekozen voor andere tarieven op straat (€2,50 per uur) en in de garage (€1,60 per uur), langer betaald parkeren op straat (tot 21.00 uur) en ruimere openingstijden (24/7) van de Claxonate. Daarnaast is besloten de bonnenboekjes te maximeren tot maximaal 5 per adres per kalenderjaar. De maatregelen zijn in samenhang bedoeld om bezoekers van de binnenstad te bewegen meer gebruik te maken van de parkeergarages en zo meer ruimte voor binnenstadbewoners te creëren op straat.
Wethouder Tijmstra informeert in een brief de gemeenteraad over de stand van zaken.
Parkeermaatregelen binnenstad
De ruimere openingstijden van de garage betekenen dat er speedgates geplaatst moeten worden. Dit zijn zogenaamde snelvouwhekken die alleen openen voor auto’s. Hiermee kan zowel overdag (met beheer) als ’s avonds (zonder beheer) een veilige parkeergarage gegarandeerd worden. Voor de speedgates is de aanbesteding inmiddels afgerond en is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om de realisatie voor 1 oktober uit te voeren. De realisatie is gepland in de periode van 7 tot en met 15 oktober. Vanwege de veiligheid is het niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden de Claxonate in of uit te rijden. Abonnementhouders krijgen voor die periode tijdelijke straatvergunningen.
Gezien de samenhang tussen de vier maatregelen, kiest het college ervoor niet gedeeltelijk per 1 oktober maatregelen door te voeren, maar deze gelijktijdig in te voeren per 1 november 2019. Het maximeren van bonnenboekjes wordt ingevoerd met ingang van de nieuwe vergunning, op 1 januari 2020.
Parkeren vergunninghouders op de binnenring
Sinds 1 september mogen vergunninghouders op de parkeerring (met uitzondering van de Westerstraat en de Nieuwstraat) parkeren. Hiermee is voldaan aan het raadsbesluit. Hierover is door de gemeente gecommuniceerd via social media. Bewoners met een vergunning in het vergunning gebied centrum ontvangen hierover binnenkort nog een brief.
Uitbreiding parkeerregulering
De uitbreiding van de parkeerregulering en het omzetten van parkeerplekken naar dubbelgebruik heeft effect op omwonenden. In september staan daarom gesprekken gepland met bewoners en belanghebbenden die het meeste van de parkeermaatregelen gaan merken.
Het college komt er later bij de raad op terug als de uitkomsten van deze gesprekken en de conclusies en de maatregelen die worden overwogen bekend zijn.

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen