HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPlannen voor nieuwbouwwoningen Aletta Jacobslaan, Koggenland en Luitje Broekemastraat naar volgende fase

Plannen voor nieuwbouwwoningen Aletta Jacobslaan, Koggenland en Luitje Broekemastraat naar volgende fase

Bouw 71 sociale huurwoningen, 32 zorgwoningen en 11 middeldure huurwoningen stap dichterbij

Project Tarwestraat
Impressie Intermaris


Nog voor het eind van het jaar start voor 3 binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) de procedure om de bestemmingsplannen te wijzigen. Het gaat om de nieuwbouwlocaties aan de Aletta Jacobslaan, het Koggenland en de Luitje Broekemastraat. In totaal komen hiermee 114 nieuwe woningen weer een stap dichterbij.

Wethouder Pascal Verkroost is blij dat ook voor de laatste 3 BOL-locaties de procedure start: ‘De woningnood is nog altijd hoog. Met het opstarten van deze procedure zetten we een belangrijke stap om 114 nieuwe woningen in Purmerend te kunnen realiseren.’

De projecten
De plannen zijn voor de wijken Purmer-Zuid en Overwhere:

  • Koggenland – Luitje Broekemastraat: op de plek van voormalige noodlokalen, die inmiddels gesloopt zijn, worden appartementen gerealiseerd. Het gaat in totaal om 64 woningen en een maatschappelijke voorziening van circa 150 m². Op de  locatie Koggenland komt een bouwblok met 53 sociale sociale huurappartementen met een maatschappelijke voorziening op de begane grond. De naastgelegen locatie aan de Luitje Broekemastraat bestaat uit 11 middeldure huurwoningen. Rochdale gaat de nieuwbouw ontwikkelen en verhuren.

  • Aletta Jacobslaan: op de locatie van de voormalige M.L. Kingschool komen 2 gebouwen. Het schoolgebouw wordt binnenkort gesloopt. In het ene gebouw komen 18 sociale huurwoningen en in het andere 32 zorgwoningen (inclusief dagbesteding) voor cliënten van zorgorganisatie Odion. Hier ontwikkelt Wooncompagnie de nieuwbouw.

In 2019 besloot de gemeenteraad om op verschillende plekken in de bestaande stad te onderzoeken of daar nieuwbouw mogelijk was. Het gaat om relatief kleine stukken waar de gemeente eigenaar is van de grond. De afgelopen jaren zijn de plannen verder uitgewerkt en hebben omwonenden meegedacht over de plannen tijdens diverse informatieavonden.

Ontwerp-bestemmingsplannen en ontwerp-omgevingsvergunningen vanaf 18 december ter inzage
In een bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. In dit geval maakt het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk om woningen toe te voegen.  De omgevingsvergunning is nodig om de woningen te mogen bouwen. Vanaf 18 december 2023 liggen de ontwerp-bestemmingsplannen en ontwerp-omgevingsvergunningen 6 weken ter inzage. Tijdens die periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Daarbij organiseert de gemeente tijdens die 6 weken informatieavonden voor omwonenden die vragen hebben over de procedure of het indienen van een zienswijze.

Vervolg procedure
Na de periode van 6 weken worden de zienswijzen beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de plannen. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd het ontwerp-bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te stellen. Daarna kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

Ruimtelijke Ordening artikelen