HomeNieuwsVerkeer en VervoerPlannen EBS voor aanpassen busdienst bekend

Plannen EBS voor aanpassen busdienst bekend

ebsgeelrood
Eerder werd door de Stadspartij al gemeld dat door een inschattingsfout bij de aanbesteding door bus maatschappij  EBS een miljoenenverlies wordt geleden op het vervoer in Waterland. In allerijl wordt er daarom een gewijzigd vervoersplan opgesteld.
Op de nieuws site groot-waterland.nl staat het Concept openbaar vervoersplan EBS voor 2014-2015 inmiddels te lezen. In het algemeen komt het concept erop neer dat rendabele lijnen gecontinueerd worden. Lijnen die laag bezet zijn worden aangepast qua route en/of frequentie.
Diegenen die zijn aangewezen op deze laag rendabele lijnen zijn dus ook degenen die de meeste last van de veranderingen zullen ondervinden.

De nieuwssite groot-waterland.nl meldt dat het bericht van EBS Openbaar Vervoer komt. Bij het bericht is het concept openbaar vervoerplan bijgevoegd. Hierin is precies te lezen wat de gevolgen voor de reiziger per lijn is.
Bent u busreiziger bij EBS lees dan hier wat de plannen zijn. Lees hier ook het volledige bericht op groot-waterland.nl.

Afwijkingen oorspronkelijke eisen
In het vervoerplan zijn aan het slot de afwijkingen van het plan ten opzichte van de aanbesteding bij de oorspronkelijke concessieverlening te lezen.
Het vervoerplan Waterland 2014/2015 is grotendeels opgesteld binnen de kaders van het programma van eisen (PvE) concessie Waterland 2011. In enkele gevallen wijken de voorstellen af van het PvE. EBS vraagt de Stadsregio Amsterdam op deze punten ontheffing te verlenen.
Daarnaast wordt toestemming gevraagd om op drie nieuwe haltelocaties buiten het Concessiegebied te mogen halteren.

Voorts:

  • Toestemming voor het wijzigen van de basisdienstregeling, inclusief vakantiedienstregeling, per 28 juni 2014.
  • Ontheffing op de eis om een halfuurdienst aan te bieden in de spitsuren op lijn 103 (Monnickendam –Purmer Zuid – Purmerend). EBS biedt een uurdienst op lijn 101 en 103.
  • Ontheffing op de eis om spitslijnen aan te bieden tussen enerzijds Purmerend De Gors, Wheermolen, Overwhere, Edam-Volendam, Monnickendam, Ilpendam en Watergang en anderzijds Amsterdam Riekerpolder. Dit betreft de lijnen 372 en 373.
  • Toestemming voor bediening van halte station Sloterdijk in Amsterdam ten behoeve van lijn 309.
  • Toestemming voor bediening van de haltes Berkhouterweg en Dampten in Hoorn ten behoeve van lijn 614.

Verkeer en Vervoer artikelen