HomeNieuwsMilieuPlannen afvalinzameling opnieuw in inspraak

Plannen afvalinzameling opnieuw in inspraak

papierbakken sneeuw.jpg
De meer dan tweehonderd klachten, wijzigingsvoorstellen en verbetertips over het nieuwe afvalinzamelsysteem in Purmerend zijn in 75% van de gevallen niet tevergeefs geweest. Op de 237 reacties die de gemeente binnenkreeg, is in 176 gevallen gereageerd met een aanpassing van de plannen. Dat betekent dat de opstelling van rijen grijze c.q. groene bakken naar een andere plek is verschoven. Verder bij huizen of parkeerplekken vandaan. Of dat de afvalbakken anders op de al beoogde plek moeten worden neergezet.

De 237 reacties waren het gevolg van de achttien informatiebijeenkomsten die de gemeente de afgelopen tijd in de verschillende wijken heeft gehouden. De Stadspartij waarschuwde en blijft waarschuwen voor de ongewenste neveneffecten van het nieuwe inzamelsysteem.

Veel mensen vrezen terecht stankoverlast van de vuilnisbakken voor hun deur, zien of zagen parkeerplaatsen en openbaar groen verloren gaan en constateerden dat ze stukken verder moesten lopen naar de dichtstbijzijnde inzamelplek. In 75% van de gevallen waarover werd geklaagd heeft nu al een aanpassing plaats moeten vinden. 25% van de gevallen dus niet. En ook bij het gemeentebestuur begint de twijfel toe te slaan, ineens duikt het getal van maximaal 20% op waarin de oude afvalmethode zal moeten worden gehandhaafd vanwege de geconstateerde problemen, hetgeen iets zegt over de onzorgvuldigheid waarmee de nieuwe inzamelmethode destijds van de tekentafel is geroId.

Of alle problemen nu zijn opgelost durft de Stadspartij dan ook te betwijfelen. Naast de 25% van de gevallen die niet zijn opgelost zullen er nog veel situaties zijn die nog niet zijn aangemeld omdat veel burgers nog steeds denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar de burgers krijgen nog een kans om kennis te nemen en bezwaar te maken tegen hetgeen hen boven het hoofd hangt.

Wat u kunt doen

Het college van B&W heeft ingestemd met het ‘voorlopig ontwerp locaties ondergrondse inzamelvoorzieningen en clusterplaatsen’. Het voorlopig ontwerp zal vanaf vandaag (5 januari) voor een termijn van zes weken (op het stadhuis) ter inzage liggen ten einde zienswijzen in te winnen. De Stadspartij roept wederom alle burgers op om tijdig kennis te nemen van de nieuwe inzamelmethode in hun straat of buurt. Nu kan er nog geprobeerd worden aanpassingen plaats te laten vinden in de planningsfase.

ZIE OOK:

 

Milieu artikelen