HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPlan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Klein Geluk Kwadijkerkoog plattegrond Kokon
Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst spreken de partijen met elkaar af om het plan voor zo’n 340 woningen, waarvan grofweg 100 sociale huurwoningen en 240 woningen in de vrije sector, verder uit te werken. De woningen zijn een aanvulling op de eerder gebouwde woningen en voorzieningen voor cliënten van de Prinsenstichting.

Kwadijkerpark ligt in Overwhere-Noord, tussen de N244 en de Flevostraat. Het park was eigendom van de Prinsenstichting, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of een geestelijke beperking. Al sinds 2007 wordt door de Prinsenstichting, gemeente en Rochdale gewerkt aan ontwikkeling van het gebied.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen is het uitgangspunt dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van cliënten van de Prinsenstichting. Er wordt gestreefd naar een overzichtelijke inrichting van het gebied, gebaseerd op kleinschaligheid en met respect voor de aanwezige natuurwaarden. Er komen ongeveer 100 sociale huurwoningen en 240 woningen in de vrije sector. Dit worden onder andere rijwoningen, levensloopbestendige woningen en 2-onder-1-kapwoningen.

Mooie combinatie

Wethouder Thijs Kroese is erg blij met de intentieovereenkomst. ‘Dit bijzondere project heeft, mede door de kredietcrisis, een tijd stil gelegen. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Kwadijkerpark. De plannen, die overigens al ver gevorderd zijn, werken we de komende maanden verder uit. Ik heb er veel vertrouwen in en ben erg blij dat deze plannen een divers programma leveren met een flink aantal sociale huurwoningen.

Klein geluk Kwadijkerpark

De plannen voor de nieuwe woningen zijn al ver gevorderd. De plannen zijn en worden in co-creatie met de bewoners van de naastgelegen Molenbuurt en de Prinsenstichting opgesteld. Onder de naam Klein geluk Kwadijkerpark zijn online (zie ook Kokon) de eerste schetsontwerpen al te vinden. De verwachting is dat er vanaf medio 2021 gestart kan worden met de bouw.

Ruimtelijke Ordening artikelen