HomeNieuwsVerkeer en VervoerPlaatsen liggers viaduct N244 over spoorlijn Zaandam - Hoorn geslaagd

Plaatsen liggers viaduct N244 over spoorlijn Zaandam – Hoorn geslaagd


In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 juli zijn op het spoor tussen Zaandam en Hoorn de eerste liggers geplaatst voor het nieuw te bouwen viaduct dat onderdeel is van de N244. De provincie bouwt in nauwe samenwerking met ProRail een tweede viaduct voor extra rijstroken.

Er zijn dertien liggers van 39,5 meter lengte vanaf een vrachtwagen op de N244 op de juiste plek over het spoor en Koogpad gehesen. Na het plaatsen van alle liggers volgt de afwerking van het viaduct en het wegdek. Vanaf voorjaar 2017, kan het verkeer gebruik maken van vier rijstroken op de N244. Bekijk de plaatsing van de liggers in een timelapse op YouTube.

Provincie bouwt weer over spoor
Meestal bouwt ProRail viaducten over het spoor zelf. Gedeputeerde Elisabeth Post:  “De bouw van dit nieuwe viaduct was voor de provincie Noord-Holland een bijzondere uitdaging die we graag aangingen”. De bouw van het viaduct is in nauwe samenwerking met ProRail voorbereid.

Betere verkeersveiligheid en doorstroming
De N244 wordt tussen de A7 en de N247 verbreed en duurzaam en veilig ingericht. Hierdoor verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming. De belangrijkste veranderingen op de N244 zijn het verdubbelen van de weg met een geldende snelheid van 80 km per uur, het aanpassen van de kruisingen, het realiseren van een aansluiting op de Purmerenderweg en twee nieuwe fietstunnels, inrichten van een P+R terrein met de mogelijkheid voor horeca en tankstation bij de kruising met de Salvador Allendelaan en het bouwen van het tweede (spoor)viaduct.

Samenwerking
De verdubbeling N244, traject A7- N247 is een samenwerkingsverband van het Rijk, provincie Noord-Holland, ProRail, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Beemster, Purmerend en Edam-Volendam en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Verkeer en Vervoer artikelen