HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

Pilot werk/woongebied voor deel bedrijventerrein De Koog

cantekoog
De komende twee jaar wordt in een deel van het bedrijventerrein De Koog geëxperimenteerd met een veranderproces van werken naar werken/wonen: aan het terrein kunnen ook woningen worden toegevoegd. Een voorwaarde voor de pilot is wel dat de huidige bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. De gemeente heeft in dit proces een ondersteunende, faciliterende rol naar de grondeigenaren.

Met meerderheid van stemmen ging de raad akkoord met de pilot ‘Transformatie De Koog’.
 
De Koog is een redelijk tot goed functionerend bedrijventerrein. Omdat werkgelegenheid in Purmerend belangrijk is en ondernemingen in hun bedrijfsvoering geen hinder mogen ondervinden van de woningen, is het belangrijk dat de gemeente en ondernemers gezamenlijk optrekken bij een transformatie. Daarom zal – op initiatief van fracties CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, D66  – een overzicht met milieucontouren worden opgesteld, waaruit blijkt met welke milieutechnische aspecten rekening moet worden gehouden om woningen in De Koog te kunnen realiseren. Ook wordt een werkbezoek georganiseerd voor de ondernemers en het gemeentebestuur naar vergelijkbare werk/woongebieden in andere gemeenten.
 
De verandering naar een werk/woongebied in De Koog is een onderdeel van de Agenda Purmerend 2040, waarin staat beschreven dat er voor 2040 in de stad 10.000 woningen bij moeten komen. In 2017 wilde de raad dit proces al eerder laten beginnen en daarom eerst een oriënterend (draagvlak)onderzoek laten doen naar het bedrijventerrein. Onderzocht werd of en hoe een vermenging van werken en wonen mogelijk kan zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt op dit moment geen volledige actieve transformatie van De Koog nagestreefd en alleen onder bepaalde voorwaarden op kansrijke delen van het terrein een verandering naar een werk/woongebied toegestaan.
 
24 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA
13 stemmen tegen: GroenLinks, VVD, SP, PVV, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend

 Foto Stadspartij

 

Ruimtelijke Ordening artikelen