HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeren vanaf 1 januari 2024

Parkeren vanaf 1 januari 2024

Stadhuisgarage in aanbouw
foto Stadspartij-BPP


Vanaf 1 januari 2024 verandert er een en ander rond parkeren in het centrum en de stationsbuurt in Purmerend. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover te beslissen in de raadsvergadering op 2 november. Binnenkort verwachten we de parkeergarage Stadhuisplein te openen. Hiermee komen er ruim 300 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en gebruikers van de binnenstad. Parkeren op straat is vanaf komend jaar hoofdzakelijk bestemd voor bewoners met een parkeervergunning en kortparkerende bezoekers. Voor de bezoekers en gebruikers van het centrum is het dan voordeliger om te parkeren in de parkeergarages.

Purmerend transformeert. Tot 2040 worden er meer dan 10.000 woningen gebouwd. Deze woningbouwopgave is een verdichtingsopgave: de bestaande ruimte wordt intensiever gebruikt. De woningbouwprojecten genereren een parkeerbehoefte én worden deels gerealiseerd op locaties die in gebruik zijn of waren als parkeerlocatie. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwe parkeerplaatsen toe. Er is nu parkeerbeleid opgesteld dat aansluit bij de verdichtingsopgave en de wens om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden of zelfs te verbeteren. In de parkeergarages kunnen (regio)bezoekers aan de stad langer parkeren. Waardoor op straat ruimte overblijft voor parkeren door bewoners van de binnenstad en kortparkerende bezoekers voor bijvoorbeeld zware boodschappen. Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad een aantal maatregelen vastgesteld om het gebruik van de parkeergarages te stimuleren.

Juiste parkeerder op de juiste plek
Om het gebruik van de parkeergarage aantrekkelijk te maken, worden de parkeertarieven in de parkeergarages lager dan op straat. Vanaf 1 januari 2024 kost het parkeren op straat € 3,05 per uur. In de parkeergarage Stadhuisplein kost parkeren € 1,80 per uur. Ook kan daar een dagkaart voor € 7,50 worden gekocht. De parkeertarieven en de tijden waarop betaald moet worden in het gebied rondom de nieuwe garage worden gelijk getrokken met die van de binnenstad, namelijk tot 21.00 uur. Daarnaast verdwijnen de mogelijkheden om voor € 2,-  en voor € 7,50 een dagkaart voor de parkeerterreinen te kopen. Daar kan alleen nog per uur worden betaald. De werknemers van bedrijven in de binnenstad en de stationsbuurt kunnen een speciale parkeervergunning voor werknemers aanvragen. Hiervoor moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Werkgevers in de binnenstad en de stationsbuurt zijn hierover tijdens verschillende bijeenkomsten geïnformeerd. De informatie hierover is vanaf eind oktober ook te vinden op de gemeentewebsite.

Op donderdag 2 november is een raadsvergadering. De gemeenteraad wordt dan gevraagd om de nieuwe ‘Parkeerverordening en de Verordening parkeerbelastingen’ vast te stellen. Hiermee formaliseert zij de wijziging van tarieven en tijden van betaald parkeren op straat.

Verkeer en Vervoer artikelen