HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeren eigen erf niet juridisch af te dwingen

Parkeren eigen erf niet juridisch af te dwingen

wethouder hans krieger (klein).jpgDe wijkkerngroep Weidevenne verwijt wethouder Krieger (verkeer, foto) dat hij zijn gemaakte afspraken niet nakomt. Er zijn drie jaar verstreken sinds de eerste telling in verband met parkeerdruk in Weidevenne werd gehouden. Nadat de kerngroep dat had gedaan, kwam de gemeente met een eigen enquête. Uitkomst in beide gevallen: pak bewoners aan die van hun parkeerplaats op eigen erf een tuin hebben gemaakt. ,,Dat heeft zich als een olievlek door de wijk verspreid”, zegt kerngroepvoorzitter Gerard Schotsman.

 

Op 4 februari stuurde de afdeling maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente een dreigbrief aan de bewoners die geacht worden op eigen erf te parkeren. Kern van deze dreigbrief was dat de bewoners een parkeerplaats op eigen grond moeten aanleggen en deze moet gebruiken voor het parkeren van uw voertuig. Bij het niet naleven van deze bepaling kunnen de bewoners een boete krijgen, zo liet de gemeente dreigend weten.

Loze dreigementen

De Stadspartij stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend. Het college moest daarop toegeven dat bij niet parkeren op eigen erf, er geen mogelijkheid is om een boete op te leggen. Het kan de eigenaar van de woning niet verboden worden om op de openbare weg te parkeren. Loze dreigementen dus van het college in de brief aan de bewoners, dat een boete hen boven het hoofd zou hangen. Een slordig geformuleerd en onbehoorlijk dreigement vindt de Stadspartij. Als in de leveringsakte ven een opvolgende koper van een huis niet de verplichting staat om op het verkochte een verharde parkeerplaats aan te leggen, te gebruiken en te doen handhaven, dan geldt die verplichting niet meer voor de rechtsopvolgers. Hooguit kan de oorspronkelijke koper, als deze is te achterhalen, aangesproken worden op niet-nakoming van de verplichting. Als de verplichting niet is doorgegeven aan de rechtsopvolger, kan de gemeente een boete van 25% van de koopsom opleggen.

Handhaven weinig nut

Op elf adressen is geconstateerd dat niet meer op eigen erf kan worden geparkeerd. Zeven zijn omgebouwd en vier niet meer ingericht als parkeerplaats. Bij de omgebouwde locaties vraagt de Stadspartij zich af of er wel een vergunning verleend is. "De gemeente heeft geen plannen," zo laat ze de Stadspartij weten, "om handhavend te gaan optreden." De situatie van parkeren op eigen erf is niet uniek in Purmerend. Het college laat aan de Stadspartij weten niet gelukkig te zijn met het instrument van parkeren op eigen erf. Teleurgesteld laat het college weten dat de veronderstelling was dat bewoners in zouden voorzien in een veilige en leefbare omgeving, door gebruik te maken van de daarvoor bedoelde parkeerruimte op eigen erf.

 

ZIE OOK:

18/02/2009 Parkeren op eigen erf niet handhaafbaar?

Verkeer en Vervoer artikelen