HomeNieuwsVerkeer en Vervoer"Parkeren bewoners ziekenhuisgebied beklonken"

“Parkeren bewoners ziekenhuisgebied beklonken”

slagbomen.jpgIn een bericht aan de bewoners laat het college  aan de bewoners van de omgeving Waterlandziekenhuis weten hoe de parkeervlag er voor staat. In een eerder bericht liet de Stadspartij al weten dat wethouder Krieger in alle stilte overlegde met het ziekenhuis. De bewoners mochten hier niets van weten lijkt wel. Het teleurstellende resultaat  wordt nu aan de bewoners van de ziekenhuis omgeving bekend gemaakt. Als u de brief van het college aan de bewoners leest zult u begrijpen wat wordt bedoeld.  

Ondertussen heeft ook D66 haar vragen over de situatie beantwoord gekregen. Opvallend in de beantwoording is dat het college laat weten te accepteren dat het ziekenhuis niet uit geldkoorts maar uit parkeernood handelt. De volgende passage in de beantwoording van het college is daarin belangrijk:

Vraag 8:

Bent u van plan het Waterlandziekenhuis te zien als commerciële partij in deze?

Antwoord:

Het Waterlandziekenhuis heeft een aantal maatregelen genomen om de bereikbaarheid van het ziekenhuis te kunnen waarborgen. Het invoeren van betaald parkeren moet hierbij worden gezien als een parkeerregulerende maatregel. Het ziekenhuis is hierbij een van de laatste Nederlandse ziekenhuizen die hiertoe is overgegaan. We beschouwen het Waterlandziekenhuis niet als een commerciële partij.

De bewoners lieten juist zien dat het niet-commercieel handelen van het ziekenhuis had betekend dat de eerste twee uur parkeren dan juist gratis waren geweest. Daarmee was het overlast parkeren door forenzen namelijk afgelopen, dus ook de krapte op het parkeerterrein van het ziekenhuis.
Het parkeerregime nu met ‘kassa’ vanaf een half uur, past juist alleen maar bij een commercieel handelen. Aan die constatering is het college volstrekt voorbij gegaan. Verzuimd is om van het begin af in het overleg van het college met het ziekenhuis hier sluitende afspraken over te maken. Een zoals altijd weer geldt als je met partijne die dollartekens in de ogen hebben overlegt: “wie dan de vinger geeft moet verwachten dat de hele hand wordt gepakt.” Amateuristisch handelen dus van het college.

De buurt is nu weer aan zet!

 

Onderstaand de brief die aan de bewoners is gestuurd.

 

 

 

 

 Geachte bewoners,

Graag willen wij u informeren over maatregelen om de parkeerdruk in uw buurt te verminderen. Zoals afgesproken hebben wij de afgelopen tijd alle suggesties uit de bijeenkomsten in november 2007 en februari 2008 bestudeerd. Op basis hiervan hebben wij een samenhangend pakket van maatregelen samengesteld. Een aantal van uw suggesties hebben we niet overgenomen. In een bijlage geven wij per suggestie aan waarom wij deze (nog) niet overnemen.

Wij stellen de volgende maatregelen voor;

  • Waar mogelijk extra parkeercapaciteit realiseren in de grasberm tegenover Kraggeveenstraat nummers 40 t/m 84.
  • Extra parkeercapaciteit realiseren door parkeren op trottoir aan noordkant Waterlandlaan (bij warmtekrachtcentrale) en naar Oudelandsdijkje toe te staan.
  • Instellen blauwe zone bij parkeerplaatsen voor politiebureau.
  • Instellen stopverbod op Basisveenstraat tussen Waterlandlaan en Kraggeveenstraat.
  • Invoeren vergunningparkeren in Basisveenstraat (gedeeltelijk), Kraggeveenstraat en Trilveenstraat (gedeeltelijk), waarbij de kosten van één vergunning per woning tot 1 januari 2013 door het ziekenhuis worden vergoed.
  • Plaatsen van een informatiebord, door het ziekenhuis, op de Basisveenstraat bij de toegang tot het ziekenhuis.
  • Instellen van een klankbordgroep die de parkeersituatie nauwlettend volgt. Hierin hebben vertegenwoordigers van bewoners, ziekenhuis, politie, Wooncompagnie en gemeente zitting.
    Het gaat hier om een voorstel dat wij samen met het Waterlandziekenhuis aan u voorleggen. Indien daar behoefte aan bestaat, willen wij dit voorstel met u bespreken.  

U kunt aan de heer Wim Borger telefonisch, 452010 of per e-mail,  w.borger@purmerend.nl kenbaar maken of u hierover met ons verder wilt overleggen.
Wij kunnen dan een bijeenkomst organiseren.

Indien een meerderheid zich kan vinden in de te nemen maatregelen, kunnen we de maatregelen spoedig uitvoeren. De snelheid verschilt overigens per maatregel. Zo zal voor het invoeren van vergunningparkeren eerst een enquête onder de betreffende  bewoners worden uitgezet. Alle huishoudens in het gebied wordt persoonlijk gevraagd of zij akkoord gaan met het invoeren van verguningparkeren. Indien minimaal vijftig procent van de geënquêteerden hierop positief antwoord, willen wij van een door de bewoners gedragen voorstel spreken. In dat geval zullen wij deze procedure verder in werking zetten.

Parkeerleed is nooit helemaal op te lossen. Toch hopen wij op deze wijze een flinke stap voorwaarts te zetten met betrekking tot het terugdringen van de parkeerdruk in uw buurt.

 

Met vriendelijke groet,

Wethouder Krieger                                                                    Directie Ziekenhuis

Verkeer en Vervoer artikelen