HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningParkeervakken in de Gerststraat voor Dinky Toys

Parkeervakken in de Gerststraat voor Dinky Toys

creatiefparkeren
De fractie van de Stadspartij werd door één van de bewoners van de Gerststraat in de Purmer-Noord benaderd dat bij het uitgevoerde onderhoud een aantal parkeervakken waren versmald.
Bij een door de Stadspartij uitgevoerde inspectie in de Gerststraat viel direct de onlogica van de aangetroffen situatie op. Voor de huisnummers 2 en 4 had men van de voorheen aanwezige 3 parkeervakken er 4 aangelegd. De parkeervakken hebben ieder een breedte van slechts 1,80 meter.

Als je hier 4 auto’s parkeert kunnen de mensen van de in het midden geparkeerde auto’s onmogelijk in of uit de auto komen. Je bent dan afhankelijk van de goedwillendheid van je buren die hun auto moeten verplaatsen zodat jij over je voertuig kan beschikken. Als die buren tenminste ook in hun auto kunnen komen. Het naastliggende blok parkeervakken, voor de huisnummers 6 en verder, hebben allen de normale breedte van 2,15 meter. Dit zijn de maten waar je na parkeren normaal in en uit kan stappen. Stadsbeheer heeft het uitgevoerde klein onderhoud aangegrepen om de wijziging naar te krappe parkeerplekken door te voeren. Je kunt niet anders dan constateren dan dat de ontwerpers van stadsbeheer deze herinrichting op een maandagochtend, na een zeer zwaar weekeind met het verstand op “0”, op tekening hebben gezet.

De Stadspartij heeft via technische vragen om opheldering aan het college verzocht.  Op de vraag of er een wettelijke minimummaat voor parkeervakken is kreeg de Stadspartij het antwoord dat dit is vastgelegd door het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) en in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). In deze handboeken wordt inderdaad de door normale weginrichters al lang erkende verouderde breedtemaat van 1,80 meter aangegeven als minimummaat. Die maat is dan ook landelijk verlaten, ook tot voor kort in Purmerend.

Van belang vond de Stadspartij of er overleg gepleegd was met de bewoners van de Gerststraat. In 2007 zijn er contacten met de bewoners geweest via de  wijkmanager, maar over de uitkomst van dit overleg werd met geen woord gerept. Stadsbeheer zegt nu toe dat de normale en correcte vakindeling op korte termijn zal worden gerealiseerd. Er zal dan ook worden bekeken of het mogelijk is om een viertal vakken aan te leggen op deze plek waarin wel normaal te parkeren is. De praktijk is dat de bewoners nu op de 4 parkeervakken 3 auto’s parkeren. De Stadspartij is  verzekerd door de gemeente dat afdeling Handhaving tegen dit “foutief” parkeren niet zal optreden. Tot de aanpassing naar de normale parkeerbreedte kunnen de bewoners dus met een gerust hart hun auto blijven parkeren.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen