HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeerproblemen het Plateel verergert door komst Lidl

Parkeerproblemen het Plateel verergert door komst Lidl

pbewoners
Op woensdag 16 oktober 2013 is de Lidl aan de Wagenweg geopend. De Stadspartij werd door bewoners van het Plateel benaderd over de verder verslechterde parkeermogelijkheden voor auto’s van de bewoners van het Plateel.

De bedrijfsleiding heeft het personeel van de Lidl opgedragen om niet op het bij de supermarkt gelegen parkeerterrein te parkeren. Daarbij is door de bewoners van het Plateel eerder al aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt dat er ook veel problemen zijn door het parkeren van auto’s door de beide tegenovergelegen autobedrijven. Over de verslechtering van parkeermogelijkheden door Lidl, stelde raadslid Bert Meulenberg vragen aan het college van B&W.

B&W houdt de situatie nauwgezet in het oog

Het antwoord van het college luidt dat de parkeersituatie door B&W wordt gevolgd. Op dit moment vindt het college het nog te prematuur om te concluderen dat de parkeersituatie in het Plateel door de opening van de Lidl zodanig verslechterd is dat er maatregelen getroffen moeten worden. De Lidl is recent geopend. Een dergelijke gebeurtenis gaat veelal gepaard met een tijdelijke toename van bezoekers en hiermee de parkeerbehoefte.
Gezien de loopafstand en het beschikbare parkeerterrein is het niet aannemelijk dat bezoekers van de Lidl hun auto in de wijk parkeren om vervolgens hun boodschappen bij de Lidl te doen. Het is plausibel dat personeel van de Lidl in de omliggende wijk parkeert. Strikt genomen is dit ook toegestaan omdat dit openbare parkeerplaatsen betreffen.

Indien structureel maatregelen niet uit te sluiten

Indien dit echter leidt tot ernstige overlast kan besloten worden om maatregelen te treffen. Om hiervan een objectief beeld te krijgen, wordt de parkeersituatie op het Plateel de komende maanden gemonitord. Indien op grond van deze evaluatie blijkt dat hier door o.a. de opening van de Lidl een structureel parkeerprobleem heerst, kan besloten worden om maatregelen te treffen. Die uiteraard aan de bewoners worden voorgelegd.

Instellen parkeerregime

Indien de parkeerdruk zodanig hoog is, kan voorgesteld worden een parkeerregime (bewonersparkeren of betaald parkeren) in dit gebied in te stellen. Het invoeren van een parkeerregime betekent dat bewoners die geen eigen parkeerplaats hebben een vergunning krijgen om op straat te kunnen parkeren. Op deze wijze kunnen bezoekers of personeel van de omliggende winkels geweerd worden.

Verkeer en Vervoer artikelen