HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningParkeernormen moeten voortaan in bestemmingsplan worden opgenomen

Parkeernormen moeten voortaan in bestemmingsplan worden opgenomen

In bestemmingsplannen moeten voortaan ook parkeernormen worden opgenomen. Voor nieuwe bestemmingsplannen vervalt de parkeerbepaling uit de bouwverordening na vaststelling.

Conform de Model-bouwverordening van de VNG hebben de meeste gemeenten in de bouwverordening bepaald dat, kort gezegd, als de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, in voldoende parkeergelegenheid voor auto’s moet worden voorzien. De parkeernormen zelf zijn dan meestal opgenomen in een afzonderlijke Parkeernota, die is gekoppeld aan deze bepaling in de bouwverordening.

De wetgever heeft een overgangstermijn opgenomen van bijna 5 jaar, tot 1 juli 2018. Deze periode is bedoeld om gemeenten de tijd te geven om hun bestemmingsplannen aan te passen. Voor bestaande bestemmingsplannen kan de bouwverordening nog tot 1 juli 2018 worden gehanteerd. Voor bestemmingsplannen die na 29 november 2014 worden vastgesteld moet de parkeerregeling in het bestemmingsplan worden opgenomen.

Het is dus van belang om na te gaan of in bestemmingsplannen die thans in voorbereiding, zoals die van de Where, een parkeerregeling is opgenomen, aangezien na vaststelling van dat bestemmingsplan de parkeerbepaling uit de bouwverordening vervalt. Voor bestaande bestemmingsplannen, die voor 1 juli 2018 nog niet hoeven te worden geactualiseerd en die geen parkeernormen bevatten, dient tijdig voor 1 juli 2018 een vervangend bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Ruimtelijke Ordening artikelen