HomeNieuwsVerkeer en VervoerParkeermaatregelen Centrum, Kop West, Gors Noord en Zuiderpolder vastgesteld

Parkeermaatregelen Centrum, Kop West, Gors Noord en Zuiderpolder vastgesteld

Vooruit1
Foto Stadspartij
In Purmerend worden voor 2040 ongeveer 10.000 woningen gebouwd, waarvan een groot deel in en om de binnenstad. De stad moet ook leefbaar en bereikbaar blijven, maar de parkeerruimte in en om de binnenstad wordt schaarser. Om hier goed mee om te gaan, zijn vorig jaar het Verkeersplan 2040 en verschillende parkeermaatregelen vastgesteld.

Uitgangspunten hierin zijn het beter benutten van de bestaande parkeercapaciteit, het toevoegen of vervangen van parkeerplaatsen en het beïnvloeden van het parkeergedrag.
De parkeermaatregelen voor het centrum, Kop West, Gors Noord en de Zuiderpolder zijn een verdere uitwerking van het plan.
Wethouder Tijmstra benadrukte tijdens de behandeling nog eens dat de tariefstelling tot doel heeft de parkeerruk te reguleren en niet als een extra inkomstenbron voor de gemeente moet worden gezien. Vandaar ook de gematigde en gefragmenteerde tariefstellingen die bovendien bewoners faciliteert boven bezoekers.

Parkeren alleen voor vergunninghouders
Een amendement van VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Stadspartij en Leefbaar Purmerend over de Nieuwegracht en Oude Sluis vond ook een meerderheid in de raad. De parkeerplaatsen in beide straten komen nu enkel beschikbaar voor vergunningparkeerders.
Parkeertarieven selectief aanvullend verhoogd om parkeerdruk te verminderen

Verder zorgt een ander voorstel van VVD, Gemeentebelangen Purmerend, Leefbaar Purmerend en Stadspartij ervoor dat de parkeertarieven in de Julianastraat, Herengracht en Vooruitstraat dezelfde tarieven als de binnenstad krijgen, namelijk € 2,50 per uur. In de rest van het gebied is het tarief € 1. Bij de gebieden rondom het stadhuis en het station geldt ook een dagkaartarief.

Betaald parkeren, tarieven, vergunningen, dubbelgebruik
De raad steunde ook een amendement van Ouderenpartij AOV Purmerend, CDA, SP en PvdA om te zorgen dat vergunninghouders in het centrum ook gebruik kunnen maken van de parkeerplekken in de Westerstraat en Nieuwstraat.
De meerderheid van de raad heeft vervolgens de gewijzigde tarieven voor parkeervergunningen en straatparkeren parkeermaatregelen vastgesteld.

Verkeer en Vervoer artikelen