HomeNieuwsWelzijnStadspartij: "Geen wilde dieren in circussen"

Stadspartij: “Geen wilde dieren in circussen”

circusdieren_klein_2

Tijdens de behandeling van de nota Dierenwelzijn in het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB), gaf de Stadspartij te kennen geen circussen met wilde dieren in Purmerend te willen. Aanvankelijk werd gevraagd of de gemeenteraad wel of geen aanvullende richtlijnen rond het vermaak met wilde dieren wilde stellen. In de zomervakantie, is daar de keuze bijgevoegd om géén wilde dieren meer in circussen in Purmerend toe te laten.


  

De nota Dierenwelzijn, waar sinds eind 2006 aan gewerkt is door de kaderstellende werkgroep Dierenwelzijn, zal eind oktober 2007 goedgekeurd moeten worden door de gemeenteraad. Al sinds begin 2007 werden verschillende groeperingen en belangenverenigingen in Purmerend betrokken bij de totstandkoming van de nota. In juni van dat jaar vond er een speciale forumvergadering plaats, waarbij eerst alle groeperingen en belangenverenigingen op het gebied van dierenwelzijn zich uit mochten spreken over de speerpunten in de nota. Hierbij gingen afgevaardigden van de Dierenbescherming, de dierenambulance, het dierenopvangcentrum (DOC) en de wildbeheerseenheid (WBE) met elkaar in debat. De leden van het forum SOB waren hierbij als toehoorders aanwezig, en konden de argumenten die zij hoorden meenemen in hun eigen besluit. De forumleden konden zich na de belangenverenigingen uitspreken over zaken als de Canadese ganzen, kinderboerderijen en circusdieren. Ook konden de inwoners van Purmerend via een internetenquête vooraf laten weten wat ze van de speerpunten vonden.

 

Canadese ganzen

Veel ophef was er in juni al over het behoud van de Canadese ganzen in Purmerend. Boeren uit de naastgelegen gemeente Zeevang wilde dat alle Purmerendse ganzen weggevangen, en desnoods afgeschoten werden. Ook in de forumbehandeling van 11 oktober waren een zestal inwoners van Zeevang als inspreker aanwezig. Zij gaven aan dat de ganzen de graslanden in Zeevang aanvreten en het voedsel van de koeien bevuilen. De agrariërs van de gemeente Zeevang willen de schade die zij daardoor leiden zelfs verhalen op de gemeente Purmerend. Het forum zelf reageerde verdeeld over het al dan niet behouden van maximaal 300 ganzen in de gemeente.

 

Image

 

Over het punt rondom circusdieren in Purmerend was enige verwarring ontstaan. In het raadsbesluit dat aan de nota hing, werd aanvankelijk gevraagd of de raad geen ?dieren? meer wilde toelaten in circussen. Dit ging P93 wat ver. Immers, het zou dan ook niet meer toegelaten zijn om paarden en honden op te laten treden. Toen bleek dat het raadsbesluit niet klopte, en de voorstellen in de nota zelf gevolgd moesten worden, kon P93 zich vinden in het voorstel om geen ?wilde dieren? meer in circussen toe te laten.

 

Kinderboederijen

In juni hadden enkele groeperingen erop aangedrongen om kinderboerderijen in Purmerend helemaal te verbieden. Ook toen al gaf het forum aan hieraan geen gehoor te willen geven. In oktober wilde het forum de natuur-educatieve activiteiten van de kinderboerderij De Ridder (foto onder) juist uitbreiden. Naast deze punten, die vooral met dierenwelzijn te maken hebben, werd ook een enkel voorstel gedaan dat vrijwel niets met dierenwelzijn te maken had. Het forum werd gevraagd hoe groot het aanbod aan biologische producten in de kantine van het stadhuis moest zijn. P93 vond juist dat niet de raad over dit punt moest beslissen, maar de medewerkers van het stadhuis zelf. Het zijn immers de ambtenaren die dagelijks gebruik maken van de producten die de kantine biedt. Het is dan ook niet aan de raad om te beslissen wat die ambtenaren tussen de middag eten. Bovendien gaat het bij biologisch voedsel ook om biologisch brood en biologische groenten, en dit heeft niets met het welzijn van dieren te maken.

 

Op donderdag 26 oktober zal de gemeenteraad van Purmerend zich definitief uitspreken over de nota Dierenwelzijn.

 

Image

Welzijn artikelen