HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOverslaghaven Flevokust komt er aan

Overslaghaven Flevokust komt er aan


Flevokust is een nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een industrieterrein voor de zwaardere milieucategorieën. Flevokust versterkt het vestigingsklimaat van de Metropoolregio Amsterdam en zorgt ook voor vermindering van het transport over de weg. De aanleg is inmiddels gestart en zal gefaseerd plaatsvinden.

Flevokust is gesitueerd aan de noordkant van Lelystad, een strategische locatie aan één van de belangrijkste binnenvaartroutes van Nederland. Belangrijk is ook de goede ontsluiting over de weg (A6) en de lucht (Lelystad Airport) en op termijn mogelijk via het spoor (Hanzelijn). Landelijke studies wijzen Lelystad aan als dé plek voor een multimodale overslaghaven.

Economische structuurversterking
Flevokust is een uitgelezen kans om de economie van provincie Flevoland en de aantrekkingskracht van de regio als vestigingsplaats voor bedrijven te versterken. De haven zal werken als een katalysator voor de ontwikkeling van het ‘natte’ industrieterrein van Flevokust. De haven biedt volop kansen en mogelijkheden voor de regio.

Vraag naar ‘nat’ industrieterrein
Binnen de Metropoolregio Amsterdam is een schaarste aan ‘natte’ industrieterreinen met een directe toegang tot een kade en/of een haven en met een grote bouwhoogte. Het industrieterrein van Flevokust is met name geschikt voor havengebonden en havengerelateerde bedrijven in milieucategorieën 3 t/m 5.3. Deze combinatie is uniek in de Randstad en daarmee biedt Flevokust bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Vraag uit de markt
Het bedrijfsleven heeft veel belangstelling voor Flevokust. Uit een marktconsultatie blijkt dat de markt interesse heeft in een overslaghaven en containerterminal. Container Terminal Utrecht (CTU) gaat de terminal exploiteren. Daarnaast zijn intentieovereenkomsten met ondernemers voor het transport van hun goederen via Flevokust. Daaronder zijn veel agrarische ondernemers die hun producten, zoals aardappels en uien, nu over de weg vervoeren.

Strategische locatie
De nieuwe haven ligt op een ‘witte vlek’ op de Nederlandse binnenvaartkaart en centraal in de noordelijke Rijn-IJsseldelta. Na een eventuele verbreding en verdieping van de Kornwerdersluis is ook short-sea transport richting de Oostzee mogelijk. Daarnaast is er een directe verbinding met de zeehaven van Rotterdam en met de Europese corridors naar Oost-Europa.

Daarmee vormt Flevokust een belangrijke onderdeel van de maritieme strategie van het Rijk. Niet alleen de provincie en de gemeente, maar dus ook het Rijk, zien in Flevokust een goede locatie als een ontbrekende schakel in een netwerk van achterlandhavens.

Meer weten?
Op You Tube staat een animatie van Flevokust. Kijk voor meer informatie op de website van Flevokust.

Beter Benutten van infrastructuur
In de Metropoolregio Amsterdam is het in de spits druk op de wegen. Maar waarom zou iedereen tegelijkertijd de weg op gaan? Dat kan slimmer. Bijvoorbeeld door transportbedrijven te helpen hun logistiek anders te organiseren. Door vervoer over water hoeven er minder vrachtauto’s de weg op.

Het bedrijfsleven, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, gemeenten, het Rijk en Rijkswaterstaat zetten zich hier gezamenlijk voor in. Onder de noemer Beter Benutten nemen zij ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. De overslaghaven Flevokust is een van deze maatregelen. Vanaf eind 2017 moet het effect van Flevokust merkbaar zijn op de weg. Voor meer informatie, zie www.beterbenutten.nl/MRA

Ruimtelijke Ordening artikelen