HomeNieuwsVeiligheidOverlastbestrijding Gildeplein in volle gang

Overlastbestrijding Gildeplein in volle gang

gildeplein1
Sinds december 2009 is de gemeente hard aan het werk om het evenwicht tussen  
-wonen boven winkels- en de reuring die daarmee gepaard is, te herstellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bewonerscommissie Gildeplein, Intermaris Hoeksteen, wijkkerngroep Purmer-Noord, Politie Zaanstreek-Waterland, Clup Welzijnswerk en Straathoekwerk. De klachten van de bewonerscommissie zijn hierin leidend geweest.

Tijdens een bewonersbijeenkomst van 30 maart (georganiseerd door Clup Welzijnswerk), werd duidelijk dat niet alle bewoners op de hoogte zijn van de ondernomen acties en behaalde resultaten. Dat is erg jammer. Daarom heeft wijkmanager Anja Bonnes door middel van een brief de bewoners alsnog op de hoogte van alle ontwikkelingen. Aan het slot van dit bericht staan de ondernomen acties en resultaten sinds december 2009 puntsgewijs opgesomd.
Er wordt volop aan gewerkt om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Maar het kan beter.
Voor de volgende punten wordt concreet hulp aan de bewoners gevraagd. Het betreft respectievelijk de punten 3 en 9 van de actielijst.

Containers (punt 3)
De ondernemers houden zich nu aan de regels over het aanbieden van afval. De gemeentelijke handhavers houden dit goed in de gaten en blijven dat ook doen. Mochten de bewoners toch constateren dat er na sluitingstijd nog containers buiten staan, dan wordt gevraagd dit te melden. Meld kan op werkdagen via telefoonnummer (0299) 452 452. De handhavers kunnen dan gericht surveilleren.

Groepsanalyse (punt 9)
Momenteel heeft de gemeente redelijk in beeld welke jongeren de overlast veroorzaken. Toch wil de gemeente er zeker van zijn dat het daadwerkelijk deze jongeren zijn. Aan de bewoners wordt gevraagd om op het moment dat er sprake is van overlast contact op te nemen met de politie via (0900) 88 44. Met deze hulp kan de politie veel gerichter surveilleren. Overdag en ’s avonds kan men ook bellen met de Straathoekwerker via (06) 140 13 679.

Samenwerken met ondernemers (punt 13)
Verschillende ondernemers hebben aangegeven dat ze graag meewerken aan een goede leefbaarheid. Dit is een mooie kans om in gesprek te gaan met die ondernemers en te bespreken wat de klachten zijn en wat er te verbeteren is. De gemeente zoekt daartoe bewoners die dit op zich willen nemen. Clup Welzijnswerk organiseert en begeleidt de gesprekken. Opgeven kan via Mehmet Uygun (Clup) via telefoonnummer 06 – 150 00 623.

Clup
De aankomende periode benadert de heer Uygun van Clup Welzijnswerk verschillende bewoners om te vragen naar hun ervaringen. De uitkomst van deze gesprekken bepaalt voor een groot gedeelte de vervolgstappen.
De bewoners worden uitgenodigd de heer Uygun ook zelf te benaderen. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 150 00 623.

Vertrouwen hopelijk terug  
Wijkmanager Anja Bonnes hoopt dat door het zichtbar worden van de verbeteringen ook het vertrouwen in de inzet van de gemeente weer terugkeert.
Zij verzoekt bewoners als deze verder nog vragen en/of opmerkingen hebben, die aan haar te laten weten. Anja Bonnes  is op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken via telefoonnummer (0299) 452 452.

DE ACTIES EN RESULTATEN SINDS DECEMBER 2009

 1.  
  1. Container met oud papier bij een regenpijp aan de achterkant van het Gildeplein is (op verzoek van de gemeente) verwijderd. Hierdoor kunnen jongeren de seniorenflat moeilijker betreden.
  2. Intermaris Hoeksteen gaat ‘inbraakbeveiligde materialen’ aanbrengen rondom de hierboven beschreven regenpijp.
  3. Onze afdeling Handhaving houdt alle ondernemers in de gaten over afvalcontainers die 24 uur buiten staan. Momenteel houden de ondernemers zich aan de regels. Wij blijven hierop controleren en leggen indien nodig een dwangsom op
  4. De surveillance van Politie Zaanstreek-Waterland is verhoogd. Jongeren worden verzocht niet voor de ingang van de bewonersflat te hangen en hun afval op te ruimen.
  5. Politie Zaanstreek-Waterland heeft deze locatie tijdelijk een ‘aandachtsbevestiging’ gegeven zodat een overlastmelding meer prioriteit krijgt dan andere.
  6. Straathoekwerk bezoekt het Gildeplein regelmatig. Zij leggen contact met jongeren en wijst ze op alternatieve locaties om bij elkaar te komen.
  7. Twee ontmoetingsplekken in het Leeghwaterpark zijn hersteld/gerepareerd zodat de jongeren een goed alternatief hebben om elkaar te ontmoeten.
  8. De bewonerscommissie Gildeplein krijgt ondersteuning via Clup Welzijnswerk van de heer M. Uygun.
  9. Er is een groepsanalyse gemaakt, waardoor beter zicht is op de groep waar de bewoners overlast van ervaren. Zo kunnen gerichte vervolgacties gerealiseerd worden. De analyse is nog niet definitief omdat meer tijd en informatie nodig is om vast te stellen om welke jongeren het echt gaat.
  10. Bewoners kunnen op elk gewenst moment gebruik maken van jongerenbemiddeling voor advies en/of bemiddeling. Op werkdagen zijn ze te bereiken via (0299) 409 763.
  11. Intermaris Hoeksteen gaat in de seniorenflat enkele wijzingen aanbrengen op verzoek van bewonerscommissie Gildeplein.
  12. Regelmatig overleg met bewonerscommissie Gildeplein en de verschillende samenwerkingspartners om het verloop te bespreken.
  13. Enkele ondernemers zijn op de hoogte van de gesprekken en de problematiek. Zij hebben aangegeven dat ze graag mee denken en werken om de leefbaarheid te verbeteren.
  14. Bewoners en ondernemers zijn met een brief van de burgemeester op de hoogte gesteld van onze acties (medio februari 2010).
  15. Er is contact gelegd met jongeren die in de buurt aan het ‘skaten’ zijn. Er wordt met hun gesproken over goede alternatieven waar ze hun hobby uit kunnen oefenen.
  16. We onderzoeken de mogelijkheden voor het plaatsen van een verbodsbord bij de hoofdingang van seniorenflat Gildeplein.
  17. Overlast van ondernemers met een publieksfunctie die na sluitingstijd nog open zijn, is een punt van aandacht bij gemeente en politie.

 

 

Veiligheid artikelen