HomeNieuwsVerkeer en VervoerOverlanderstraat en omgeving verder op de schop!

Overlanderstraat en omgeving verder op de schop!

overlanderstraat
Er moet nu en de komende weken rekening worden gehouden met verkeersoverlast in en om de Overlanderstraat. Uiteraard probeert de aannemer overlast zoveel mogelijk te beperken, maar de werkzaamheden brengen toch enig geluids- en stankoverlast met zich mee. Ook is de wijk lastiger te bereiken en er zijn tijdelijk minder parkeermogelijkheden. Bij het uitrijden van parkeervakken moet rekening worden gehouden met de richting waarin het verkeer op dat moment rijdt.

Welke overlast kan er ontstaan?
De werkzaamheden blijven niet onopgemerkt. Het verkeer tussen het Tilburyplein en de Van Garderenstraat wordt geregeld met  stoplichten. De wegafzettingen op het deel tussen de Van Garderenstraat en de Van Osweg zijn kort en overzichtelijk, hier staan geen stoplichten.

Parkeerverbod
Tijdens de herstelwerkzaamheden aan de kantstroken (week vanaf 25 mei) zijn er diverse parkeerverboden. Houdt deze goed in de gaten: er is een wegsleepregeling van toepassing!

Voortgang
Van Garderenstraat – Tilburyplein
De aannemer is momenteel bezig op het deel tussen de Van Garderenstraat tot en met het Tilburyplein. In delen van ongeveer 150 meter zetten we de helft van de straat af, om verkeer en busdiensten actief te houden en zo min mogelijk bewoners te belemmeren.

Van Garderenstraat – Van Osweg
Vanaf 25 mei beginnen de werkzaamheden tussen de Van Garderenstraat en de Van Osweg: herstel van stoepen, parkeervakken, wegverbreding en vorstschade. Dit wordt op twee plaatsen tegelijk uitgevoerd waardoor we sneller kunnen werken. Met een wegafzetting van 50 meter kunnen we de hele weg openhouden voor verkeer.

Vanaf week 25 wordt de Overlanderstraat één week (’s nachts) in twee delen afgezet om de toplaag van de weg aan te brengen. Tijdens deze week wordt de bus omgeleid via de Van Osweg, zoals deze omleiding in het verleden ook al eens heeft plaats gevonden.

Planning

Week 19 – 20 (17 t/m 21 mei):

 • Overlanderstraat 251 tot aan de Van Garderenstraat, Karosstraat en Jachtwagentraat zijn afgesloten.
 • Uitvullen kantstroken tussen Van Garderenstraat t/m Tilburyplein.
 • Reparatiewerkzaamheden schade stadsverwarming en asfaltwerkzaamheden.


Vanaf week 21 (25 mei):

 • Herstel kantstroken:
 1. Vanaf Van Garderenstraat naar de apotheek en terug
 2. Vanaf apotheek naar Van Osweg en terug


Week 25 (21 juni):

 •  Vanaf zondagochtend wordt het gedeelte voor Gildeplein compleet afgesloten in verband met reparatie bouwkuip stadsverwarming.
 • Nacht van maandag op dinsdag aanbrengen asfalt op de plek van de bouwkuip stadsverwarming
 • Hierna wordt de Overlanderstraat in twee delen gesplitst: Van Osweg tot halverwege de Overlanderstraat en halverwege de Overlanderstraat tot Tilburyplein. Elke nacht wordt gefreesd en nieuw asfalt aangebracht. Overdag is de weg bereikbaar voor autoverkeer. De busdienst rijdt deze week niet op de Overlanderstraat.
 • .

 Week 26 (28 juni):

 • Aanbrengen belijningen
 • Opruimen werkterrein, afvoeren keten en containers
 • Inzaaien voormalig depot

Wijkmanager vraagt begrip
Wijkmanager Anja Bonnes vraagt aan bewoners, ondernemers en gebruikers van instellingen begrip voor de overlast. Ook vraagt ze om de medewerking in het bijzonder door de instructies van de toezichthouder en de aanwijzingen op de (tijdelijke) verkeersborden op te volgen. ‘Rijd alstublieft niet tegen het verkeer in!’

Meer informatie
Het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden is de heer J. Meeuwissen, toezichthouder van de gemeente. Hij is te bereiken via het Klantcontactcentrum: telefoonnummer (0299) 452 452.

Verkeer en Vervoer artikelen