HomeNieuwsEconomieOverheid duurder uit na bezuinigen op ambtenaren

Overheid duurder uit na bezuinigen op ambtenaren

platzak
Provincies samenvoegen of waterschappen opheffen: het levert niet de besparingen op het ambtenarenapparaat op die voorstanders voor ogen staan. De personeelskosten zullen zelfs stijgen.

Dat concludeert Maarten Allers, directeur van onderzoeksinstituut Coelo, in het Nederlands Dagblad uit een nog niet gepubliceerd onderzoek. Uit dat Coelo-onderzoek naar fusies van gemeenten blijkt dat het ambtenarenapparaat na zulke samenvoegingen vaak meer geld kost dan de fusiepartners voordien bij elkaar kwijt waren aan hun eigen ambtelijke organisatie.

Allers, die ook de leerstoel openbare financiën bekleedt, denkt dat schaalvergroting door fusies de gemeenten nieuwe dure taken erbij geeft: ‘Kleine gemeenten hebben vaak zo’n dertig tot veertig personeelsleden, dat is goed te managen. Na de fusie worden het grote organisaties, waardoor er coördinerende taken bij komen en er dus een dure managementlaag moet worden opgericht,’ zegt de Coelo-directeur in de krant.

Ambtenarenbond Abvakabo FNV is niet verrast. De bond wijst erop dat de daling van het aantal gemeenteambtenaren in de afgelopen jaren gepaard ging met een explosieve groei van de kosten die gemeenten maken voor het inhuren van externen. In de periode 2004-2008 zouden die zijn gestegen van 900 miljoen tot 1,65 miljard en inmiddels een vijfde van de personeelskosten beslaan.

 

Bron: rePublic

Economie artikelen