HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOvereenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Overeenkomst voor 57 sociale huurwoningen aan Gorslaan

Gorslaan10
Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ontwikkelen van 57 sociale huurappartementen aan de Gorslaan 10. Deze afspraken zijn nu vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst, wat betekent dat het plan nu naar een volgende fase gaat. Het pand aan de Gorslaan is een vrijwel leegstaand kantoorpand. Dit pand blijft behouden en de kantoren worden omgebouwd naar woningen.
Het plan sluit goed aan bij de visie voor het stationsgebied, die afgelopen donderdag is vastgesteld door de gemeenteraad. In die visie wordt een beeld geschetst van een gebied waar wonen en werken gecombineerd worden. De locatie aan de Gorslaan ligt daarbij op de grens tussen woon- en werkgebied.
Sociale huurwoningen
Wethouder Thijs Kroese is verheugd dat dit project naar een volgende fase gaat: ‘We waarderen de inspanning van de ontwikkelaar om te kijken hoe op deze plek sociale huurwoningen zouden kunnen komen. Het gaat meestal andersom: eerst woningen in een duurdere categorie en daarna ter compensatie sociaal bouwen. Sociale huurwoningen zijn hard nodig in de stad en op deze plek, waar al een prima gebouw staat, kunnen we ze hopelijk op korte termijn realiseren.’ De ontwikkelaar gaat bij de verbouwing uit van natuurinclusief bouwen en gaat met de gemeente verder in gesprek over hoe in dit project rekening kan worden gehouden met natuur en dieren in de omgeving.
Vervolg
Om hier woningen te kunnen ontwikkelen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarover beslist de raad. Naar verwachting neemt de raad hierover voor de zomer een besluit. Als de bestemming gewijzigd is, kan de verbouwing vermoedelijk in het laatste kwartaal van 2020 beginnen.

foto Stadspartij

 

Ruimtelijke Ordening artikelen