HomeNieuwsVerkeer en VervoerOpvallende berichten Dagelijks Bestuur van de Stadsregio over OV

Opvallende berichten Dagelijks Bestuur van de Stadsregio over OV

EBS-bussen2011b
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft besluiten genomen over de herinrichting van Busstation Tramplein en diverse  bus lijnen

Busstation Tramplein

Het dagelijks bestuur promoveert het project ‘Busstation Tramplein’ in Purmerend naar de realisatiefase en stelt hiervoor € 962.925,- reguliere subsidie beschikbaar. Daarnaast wordt uit de Hulpimpuls een extra subsidie van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor dit project.
De gemeente Purmerend werkt aan de verbetering van de zuidelijke entree van de stad. Het busstation maakt hier, net als de Melkwegbrug onderdeel van uit.

De Stadsregio heeft in 2012voor miljoenen subsidie verleend aan Purmerend voor deze brug, onder de voorwaarde dat ook het busstation Tramplein verbeterd zou worden. Dit busstation wordt dusdanig aangepast dat het voldoet aan de nieuwe eisen en wensen van regionale OV-knooppunten.

Ontheffingen regionale concessies 2014

Het dagelijks bestuur verleent vier ontheffingen op de eisen in de programma’s van eisen (PvE) voor de regionale concessies.
Voor de concessie Waterland krijgt EBS toestemming om de lijnen 105 en 109 te laten eindigen bij het Buikslotermeerplein, omdat er op het laatste stuk tot het KNSM-terrein zeer weinig gebruik gemaakt wordt van deze bussen en er ook bussen van Connexxion en GVB rijden op dat deel van het traject.

In Edam krijgt EBS ontheffing om na 20.00 uur de haltes in de nieuwbouwwijk Broeckgouwhaltes en de halte Keetzijde niet te bedienen met lijn 110. Bewoners kunnen gebruik maken van lijn 316, maar zullen hiervoor wel iets verder moeten lopen. Volgens het Programma van Eisen moet lijn 121 van Wormerveer naar Purmerend tot 23.00 uur rijden. Omdat de lijn in de avonduren weinig gebruikt wordt, mag EBS rijden tot 21.38 uur.

Verkeer en Vervoer artikelen