HomeNieuwsVerkeer en VervoerOplossingen parkeerchaos Gors Noord dringend nodig

Oplossingen parkeerchaos Gors Noord dringend nodig

parkeren bibliotheek.jpg
Vorige maand zijn de resultaten bekend geworden van een groot onderzoek naar de parkeerdruk in Purmerend. Hieruit bleek onder meer dat de parkeerdruk in de Gors Noord op bepaalde momenten uitzonderlijk hoog is.
 

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld van bewoners, ondernemers en de gemeente. Het college wil met een aantal maatregelen de parkeerdruk verminderen. Als eerste vervangt de gemeente de blauwe zone in de Poelstraat voor betaald parkeren. Speciaal voor ondernemers gaat een proef met 30 parkeervergunningen in de Slenkstraat en de Waterlandlaan van start. Bij voldoende draagvlak van de bewoners wil de gemeente ook vergunningparkeren invoeren voor bewoners van de omgeving Ilpendamstraat/Markerkade.

Jaren terug, bij de komst van de kantoorgebouwen, heeft de Stadsaprtij al gewaarschuwd voor deze parkeerstress. De Stadspartij pleitte toch tevergeefs in de gemeenteraad voor meer parkeren op eigen terrein (inclusief kelder en dak) en voor vervoersmanagment voor de werknemers. De suggestie die de Stadspartij hier toen bij deed had betrekking op: parkeervergunningen bij carpooling, openbaar vervoers kortingen enz. De term honing en azijn maatregelen om het parkeren beheerbaar te maken is toen in de discussie door de Stadspartij gebruikt.

Nu jaren later en de zaak inderdaad onnodig uit de hand is gelopen, lijkt het pleidooi van de Stadspartij alsnog tot beleid te gaan leiden.

Het collegevoorstel wordt behandeld in het forum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van juni.

Verkeer en Vervoer artikelen