HomeNieuwsWelzijnOpening smakelijke moestuinen

Opening smakelijke moestuinen

moestuinen
Op maandagmiddag 23 juni opende wethouder Geoffrey Nijenhuis bij kinderdagverblijf de Speelplaneet de eerste van de 11 smakelijke moestuinen. |
De smakelijke moestuinen is een gezamenlijk initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en Nutricia kinder- en babyvoeding.

Op speelse wijze wordt getracht peuters te laten inzien dat groente bij de dagelijkse maaltijd hoort. Het is inmiddels een algemeen bekend gegeven dat veel kinderen kampen met overgewicht. Ook bij jongere kinderen  is 1 op de 7 jongens te zwaar, bij meisjes is dit 1 op de 6. Als hierop geen gepaste maatregelen worden ingezet zal dit voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij, in de toekomt veel problemen op gaan leveren.
Daarom hebben JOGG, Natrucia kinder- en babyvoeding en Stichting Buurtlab de handen ineen geslagen om kinderen bewust te maken van het belang van groente als gezonde voeding. Buurtlab draagt zorg voor het leveren van  zogenaamde moestuinbakken waarin kinderen, in samenwerking met ouders en verzorgers, diverse soorten groeten zaaien.
De kinderen worden meegenomen in het ontwikkelingsproces wat groente ondergaat  vanaf het moment van zaaien tot het moment van oogsten.

De Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) zag ook het belang van dit project in en heeft zich bij de organisatie opgegeven voor deelname. Om deel te kunnen nemen moet er, naast een kleine financiële bijdrage, aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er dient op minimaal 10 locaties binnen de gemeente een moestuinbak bij een kinderdag verblijf of peuterspeelzaal te worden geplaatst. Minimaal wordt er per week een keer aandacht besteed aan een groente activiteit uit het programma wat bij het project hoort. Ook wordt er per dag een groenteproduct aangeboden, bijvoorbeeld bij de lunch. Deelname aan het project is voor minimaal drie jaar.
SKOP heeft voor deelname 9 peuterspeelzalen en 2 kinderdagverblijven  opgeven en is toegelaten tot deelname aan het project.

De Stadspartij vindt dit een zeer goed initiatief. Kinderen op jonge leeftijd bewust maken van een gezonde levensstijl kan voor hun toekomst positief gaan uitpakken. Obesitas wordt gezien als één van de ernstigste bedreiging voor de volksgezondheid. Jong beginnen met bewustmaking van een gezonde levensstijl kan gezondheidsproblemen in een latere levensfase voorkomen.

Welzijn artikelen