HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwikkeling Kop van West van start

Ontwikkeling Kop van West van start

De gemeente Purmerend gaat het gebied ‘Kop van West’ gefaseerd ontwikkelen. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten. De Kop van West is het gebied tussen de binnenstad en de snelweg A7. In eerste instantie wordt het gebied grenzend aan Weidevenne en de A7 ontwikkeld (fase 1). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar verdere ontwikkeling van fase 2, 3 en 4

roald helm.jpgDe Stadspartij ontraadde de besluitvorming op dit moment over de verdere bouw van ‘Kop van West’ i.v.m. de financiële situatie door de Stadsverwarming. Het huidige plan voor de Kop van West sluit met een nadelig saldo van 10 miljoen euro. “De gemeente heeft simpelweg de reserve niet meer om dit verlies te kunnen dragen,” betoogde raadslid Roald Helm van de Stadspartij. “Als in het najaar de financiële situatie van de gemeente echt duidelijk wordt, dan kon woningbouw wel eens de enige echte reële optie voor de Kop van West zijn. Woningbouw aldaar levert immers een winst op. En als je daartoe besluit dan zul je er een goede planontwikkeling op moeten loslaten. Wat nu dreigt is een versnippering en een start van de ontwikkeling vanaf de verkeerde kant van de stad. In plaats van bouwen vanaf de A7 zou bouwen vanaf de Kanaalkant wel eens de beste optie kunnen zijn.”

Het betoog van Helm bleek aan dovemansoren gericht. Zelf noemde Helm zijn idee: ‘parels voor de zwijnen’. Hij verweet het college de kop in het zand te steken voor de huidige financiële noodsituatie van de stad. De gemeenteraad betitelde hij als de struisvogel die in paniek aan het rennen slaat totdat hij doodvalt.

Fase 1 richt zich op woningen en kantoren en is verdeeld in twee deelgebieden. Het gebied direct grenzend aan Weidevenne is voornamelijk bestemd voor woningbouw, langs de A7 wordt een kantorenzone ontwikkeld. Fase 1 kan los van de hierop volgende fases worden gerealiseerd. Fase 2 en 3 richten zich op winkels. Pas in fase 4 komt de ontwikkeling van het gebied in de hoek van de Neckerstraat / Noordhollands kanaal aan de orde, hier wordt gedacht aan de realisatie van meer stedelijke voorzieningen.

Het totale gebied Kop van West moet een aanvulling worden op de huidige binnenstad met een eigen stedelijke uitstraling. In de ideale situatie komt er een evenwichtige mix van woningen, winkels en kantoren.

ZIE OOK:

 

Ruimtelijke Ordening artikelen