HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwikkeling Kop van West gaat door

Ontwikkeling Kop van West gaat door

kopvanwest
De gemeenteraad heeft donderdagavond met 29 stemmen voor en twee stemmen tegen besloten om de grondexploitatie voor de Kop van West vast te stellen en de gevraagde financiën beschikbaar te stellen. Dit was inclusief het voorstel van de Stadspartij om de ambitie m.b.t. 30% sociale woningbouw en 10% t.b.v. doorstroming scheefwoners te kunnen realiseren.   

Het gebied tussen Weidevenne en de A7 wordt actief in ontwikkeling genomen. Voor de bouw in het zuidelijke deel is gekozen voor de ‘Open Singel’, een groene parkzone met ruimte voor recreatieve voorzieningen en enkele plekken voor bebouwing.

De gemeente kiest voor een organische gebiedsontwikkeling, dat wil zeggen dat het gebied op een kleinschalige manier wordt ontwikkeld, met ruimte voor initiatieven uit de markt en bewoners. De gemeente wil in overleg met de particuliere grondeigenaren hun eigen deelgebied ontwikkelen.

Voorstel Stadspartij
Minimaal twintig procent van de woningen zal bestaan uit sociale woningbouw. Omdat de behoefte aan sociale en betaalbare woningen nog steeds erg groot is, heeft de raad met 26 stemmen voor (van Stadspartij, VVD, Trots, D66, PvdA, CDA, Leefbaar Purmerend) en vijf stemmen tegen (van SP, AOV, GroenLinks) het een voorstel van de Stadspartij aangenomen over sociale en bereikbare/betaalbare woningen.

Bij een gunstigere ontwikkeling van de grondexploitatie van het gebied wordt het percentage van dezewoningen naar boven bijgesteld, mits er geen nadelig resultaat ten laste van de algemene reserve ontstaat. Hierbij moeten verliezen uit voorgaande jaren eerst worden verrekend.
Ook wordt tien procent van het totale aantal te bouwen woningen bestemd voor huishoudens met een inkomen boven de 34.000, de zogenaamde ‘scheefwoners’.

Dit voorstel met toelichting was eerder op onze website te lezen.

Ruimtelijke Ordening artikelen