HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOntwikkeling Kommetje A7

Ontwikkeling Kommetje A7


Er is veel commotie ontstaan over de voorgenomen ontwikkeling van het kommetje A7. Het kommetje A7 ligt aan de westkant van de A7 en wordt omsloten door de A7, de laan der Continenten en de voormalige provinciale weg. In de structuurvisie 2005 – 2020 staat deze locatie omschreven als toplocatie voor ontwikkeling van een commercieel programma met een (boven)regionale functie.

In het coalitieprogramma van de huidige coalitie van de Stadspartij, D66, VVD, CDA en het AOV is deze locatie ook opgenomen als ontwikkellocatie. Hieraan zijn wel voorwaarden gesteld. De ontwikkeling moet ten behoeve zijn van werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Ook de Stadspartij heeft dit coalitieakkoord ondertekend. Maar zoals ook in het coalitieakkoord wordt aangegeven moet een integrale ontwikkeling van dit gebied wel bijdragen tot een meerwaarde van Purmerend. Met name toename van werkgelegenheid zal van doorslaggevende betekenis voor de Stadspartij zijn om hun steun aan ontwikkeling van dit gebied te geven. Ook moet ontwikkeling financieel voordelig uitpakken zodat hieruit de groenvoorziening in de stad kan worden opgewaardeerd. En als laatste stelt de Stadspartij als voorwaarde dat de door het college gewenste ontwikkeling niet kan worden gerealiseerd op bedrijventerrein Baanstee Noord.

Werkgelegenheid

Purmerend is een groene stad en dat moeten we zeker in stand houden maar ook werkgelegenheid is van zeer groot belang voor onze inwoners. Als we een vergelijk maken tussen de beroepsbevolking en het aantal beschikbare banen in Purmerend dan lopen we flink uit de pas. Purmerend heeft een werkgelegenheidsgraad van 53, dat wil zeggen dat er voor 53% van de 15 t/m 64 jarigen een baan van 1 uur of meer is in Purmerend. De Stadspartij heeft altijd aangegeven zich in te zullen zetten voor meer werkgelegenheid in Purmerend. Wij beseffen ook dat natuur waarde heeft en dat daar met de mogelijke omzichtigheid mee moet worden omgegaan.

Wat ons echter wel verbaast is dat nu de discussie over het kommetje A7 tot grote hoogte wordt opgestuwd.
Begin 2010 was er namelijk een discussie in de raad over een nieuwe locatie voor onze rugby club. Een van de beoogde locaties was het kommetje A7. In de discussie over de geschiktheid van die locatie ging het niet over de groene functie van het kommetje A7 maar over de bereikbaarheid van de locatie. Als de rugby club niet op de huidige locatie had kunnen blijven hadden veel partijen er weinig moeite mee gehad als de rugby club zijn wedstrijden nu in het kommetje A7 had gespeeld. Toen werd in een reactie vanuit het college aan de in de raad zittende partijen meegedeeld dat het vestigen van de rugby club geen goed idee was omdat dit een A1 ontwikkelingslocatie was.

Ontwikkeling moet toegevoegde waarde hebben

De Stadspartij wil nogmaals benadrukken uitsluitend akkoord te gaan met ontwikkeling van het kommetje A7 als het werkgelegenheid oplevert. Daarnaast moet het een grote toegevoegde waarde zijn voor Purmerend. Een groot glazen kantoorgebouw zal zeker niet onze steun krijgen maar een mooi hotel met daaraan een park, waar veel werkgelegenheid mee wordt gecreëerd zal door de Stadspartij zeker naar waarde worden beoordeeld. En ook dan geldt dat we er zeker zeer kritisch naar zullen kijken. Ook wij zijn ons bewust van de waarde van de natuur maar we beseffen ook dat werkgelegenheid in onze directe omgeving bijdraagt aan een schone en sociale leefomgeving. Iedere af te leggen gemotoriseerde kilometer die wordt verminderd, of dat nu met de auto of met het openbaar vervoer is, draagt bij aan een verminderde uitstoot van CO2

Ruimtelijke Ordening artikelen