HomeNieuwsEconomieOntwikkeling  bedrijventerrein Baanstee Noord ligt nagenoeg stil door elektriciteit schaarste

Ontwikkeling  bedrijventerrein Baanstee Noord ligt nagenoeg stil door elektriciteit schaarste

Transport schaarste op elektriciteitsnet houdt zeker nog 10 jaar aan


Voor grote delen van Noord-Holland heeft netbeheerder Liander een beperking afgekondigd op het leveren van stroom. Dit betekent dat nieuwe grootverbruikers niet aangesloten kunnen worden, en dat bestaande grootgebruikers (die een aansluiting nodig hebben die groter is dan 3 x 80 Ampere) niet kunnen uitbreiden.

Kleinverbruikers die beneden de hiervoor genoemde grens van aansluiting blijven (zoals bijvoorbeeld woningen) kunnen op dit moment wel nog worden aangesloten.

De netbeheerders staan voor een grote opgave om de infrastructuur zo snel mogelijk op orde te krijgen. Zij worden hierbij geholpen door de provincie Noord-Holland, die een bestuurlijke taskforce Elektriciteit heeft opgericht. De taskforce richt zich op 3 sporen:

  1. Versnelling uitbreiding infrastructuur;

  2. Integraal programmeren; en

  3. Beter benutten van de bestaande infrastructuur.

Voor het eerste spoor is een plan van aanpak opgesteld.

De daadwerkelijke uitwerking van deze sporen vindt plaats op lokaal niveau (veelal is hierbij meer dan 1 gemeente betrokken). Wethouders Hegger en Lageveen zijn namens de gemeente Purmerend betrokken in deze bestuurlijke taskforce. Wethouder Hegger is voor dit dossier de bestuurlijke trekker.

Wat betekent dit voor bedrijven in Purmerend?

In Purmerend ligt door de transportbeperking van de netbeheerder de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee Noord nagenoeg stil. Nieuwe bedrijven wachten met bouwen tot er stroom is, waardoor de grond niet verkocht wordt. Bestaande bedrijven kunnen niet uitbreiden. De gronduitgifte is nagenoeg stilgevallen. Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. Daarvoor onderzoekt de gemeente samen met
Firan of er mogelijkheden zijn om buiten het bestaande elektriciteitsnet om toch stroom te kunnen leveren aan toekomstige bedrijven. Bij dit onderzoek is van belang voor welke periode de tijdelijke maatregelen ingezet kunnen worden.

Aanvullend heeft het college van Purmerend binnen de bovengenoemde bestuurlijke taskforce aangedrongen op een oplossing die dit probleem structureler oplost (spoor 1). Dit is gelukt en Purmerend en Wormerland zijn aangewezen als ‘prioritair cluster’. Samen met de provincie en de netbeheerders zoekt de gemeente naar manieren om de uitbreiding van het onderstation in Wormerland, het realiseren van een nieuw onderstation in Baanstee Noord en de verbinding daartussen, te versnellen.

In 2026 weer stroomlevering verwacht Liander

Baanstee Noord is niet de enige plek in de regio waar bedrijven te maken krijgen met een transportbeperking voor stroom door de netbeheerder. Ook bestaande onderstations kunnen geen extra stroom meer leveren, omdat zij op hun beurt weer stroom via onderstation Wijdewormer krijgen. Door de realisatie van de uitbreiding van onderstation Wijdewormer, kunnen bestaande onderstations weer meer
stroom ontvangen. De bestaande onderstations moeten worden uitgebreid, om de toegenomen vraag en aanbod van stroom te kunnen opvangen.

De verwachting op dit moment bij Liander is dat er vanaf 2026 weer stroom geleverd kan worden.

Economie artikelen