HomeNieuwsVerkeer en VervoerOntsluitingsweg taxibusjes Martin Luther Kingschool nadert realisatie

Ontsluitingsweg taxibusjes Martin Luther Kingschool nadert realisatie

mlkingschool
Donderdag 12 juni werd in de commissie Stedelijk Ontwikkeling en Beheer (SOB) aan de commissieleden een advies gevraagd over de ontsluitingsweg voor taxibusjes.
De M. L. Kingschool is sinds augustus 2013 aan de J. M den Uyllaan in gebruik. Een  deel van de school wordt tevens gebruikt door de Prinsenstichting.

Zowel voor de leerlingen van de M.L. Kingschool als voor de cliënten van de Prinsenstichting geldt dat het gaat om kinderen met een verstandelijke en soms ook een lichamelijke beperking. Veel van deze  kinderen kunnen zich niet zelfstandig vanaf het huidige afzetpunt, de parkeerplaats in de Sportlaan, naar het schoolgebouw verplaatsen. Zij hebben begeleiding nodig en ook dan geeft het vaak nog problemen.

Kinderen met ernstige handicap

We praten hier over kinderen met vaak een ernstige handicap. Daarom heeft het bestuur van de school samen met de directie van de Prinsenstichting de gemeente verzocht om een ontsluitingsweg aan te leggen.

Een bijkomende reden om deze ontsluitingsweg te realiseren, is dat er twee maal per dag overlast ontstaat door de 16 taxibusjes, die de kinderen halen en brengen. Vooral bij het afhalen van de kinderen ondervinden omwonenden veel overlast van de taxibusjes.
Busjes arriveren vaak al ruim voor het tijdstip dat de school uitgaat en parkeren dan in de Sportlaan waardoor de hele straat vol staat met, veelal dubbel geparkeerde, taxibusjes.

Verzet omwonenden
Eind vorig jaar heeft de gemeente een plan gepresenteerd om een ontsluitingsweg aan te leggen die de problemen zou oplossen. Deze ontsluitingsweg zou vanaf de Sportlaan naar de school lopen en dan rondom de bestaande sporthal weer uitkomen op de bestaand parkeerplaats.
Dit plan bracht het merendeel van de omwonende in verzet. Het verdwijnen van veel groen, er moesten diverse bomen worden gekapt, en de onveiligheid voor kinderen uit de wijk, die gebruik maken van het langs de school lopende fiets- en voetpad, waren de hoofdredenen. Ook het nabijgelegen kinderdagverblijf had bezwaren omdat er dagelijks twee keer 16 busjes rakelings langs hun buitenspeelplaats zouden rijden. De buitenspelende kinderen zouden dan te veel worden blootgesteld aan schadelijke dieseldampen.

Varianten na bewoneravonden
De gemeente besloot toen om bewonersavonden te organiseren waarin de omwonenden hun bezwaren kenbaar konden maken en met alternatieven konden komen. Deze avonden werden goed bezocht, ook de Purmerendse lokale politici waren regelmatig aanwezig waaronder de Stadspartij.
De gemeente heeft door de ingebrachte suggesties vijf variatie ontwikkeld. Deze variaties zijn aan de omwonende voorgelegd.

Alle varianten hadden hun voordelen en nadelen. De gemeente gaf wel aan dat ze een voorkeur hadden voor 2 varianten. De variant waar de weg vanaf de Sportlaan langs de school zou gaan naar de J.M. den Uyllaan; de andere variant was dat het aan de noordzijde van de school gelegen groengebied zou worden veranderd in parkeerterrein. Daar zouden dan de meeste busjes de kinderen brengen en halen. Drie of vier busjes zouden dan de meest kwetsbare kinderen nog via de Sportlaan bij de school brengen en halen.

Advies meerderheid partijen
De meeste omwonenden hadden echter de voorkeur voor de variatie waar de kinderen middels een parallelweg langs de J.M. de Uyllaan voor de school zouden worden afgezet. Bij deze variant zouden de omwonenden van hun overlast af zijn maar de kinderen zouden hier geen baat bij hebben. Zij zouden nog steeds dezelfde afstand naar school moeten afleggen.

Er moest in de commissie een advies gegeven worden zodat het college een richting meekreeg welke keuze er in de raad het meeste draagvlak zou hebben. In principe gaat de raad niet over deze keuze maar is het een verantwoordelijkheid  van het college. Echter de raad heeft altijd middelen om het college te dwingen om de keuze van de raad op te volgen.
De Stadspartij en met de Stadspartij een ruime meerderheid van de commissie,  heeft de keuze gemaakt voor de variant die vanaf de Sportlaan langs de school naar de J.M. en Uyllaan loopt. De keuze voor deze variant geeft het meeste invulling aan de noodzaak  om de kinderen zo dicht mofgelijk bij de school te brengen en halen. Daarnaast wordt met het kiezen van deze variant de overlast voor de omwonenden aanzienlijk vermindert en wordt er ook veel minder groen opgeofferd.

Verkeer en Vervoer artikelen