HomeNieuwsVeiligheidOnderzoeksresultaten effecten lokale aanpak radicalisering

Onderzoeksresultaten effecten lokale aanpak radicalisering


Gemeenten beseffen dat de AIVD, het OM, de NCTV en het ministerie van V&J niet alle informatie aangaande radicalisering met hen kunnen en mogen delen. Maar ze hebben als lokale partners bij de aanpak van radicalisering wel last van het gebrek aan informatie-uitwisseling.

Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Lili-Anne de Jongh naar de effecten van de aanpak van radicalisering op gemeentelijk niveau. De Jongh studeerde af aan de masteropleiding Politicologie van de Universiteit van Leiden, en schreef een engelstalige scriptie (Master Thesis) over haar onderzoek. (Zie onderaan dit bericht.)

Lokale taken en nationale partners
Gemeenten moeten samenwerken met nationale partners bij de aanpak van radicalisering. De onderzochte gemeenten laten weten dat de gebrekkige informatie-uitwisseling de uitvoering van taken op lokaal niveau in de weg zit.

Nadruk op preventie
Bij gemeenten ligt de nadruk op preventie, hoewel zij ook beschikken over repressieve instrumenten. Dit bevordert volgens hen het onderling vertrouwen en de inclusieve samenleving. 

Openheid zonder stigmatisering
Openheid over de gemeentelijke rol en bedoelingen maakt het mogelijk radicalisering op lokaal niveau bespreekbaar te maken. De respondenten zijn zich bewust van het gevaar van stigmatisering van de moslimgemeenschap als geheel en zoeken manieren om dat te voorkomen.

Meer informatie
Hieronder de scriptie van Lili-Anne de Jong met een korte samenvatting.

Sugar-coating over a bitter pill? (pdf)
The effects of delegating counter-radicalisation policies at the municipal level in the Netherlands

Samenvatting (pdf)
Overzicht effecten counter-radicaliseringsmaatregelen in Nederland op gemeentelijk niveau

Veiligheid artikelen