HomeNieuwsAlgemeen BestuurOnderzoeksraad Integriteit Overheid nu ook voor misstanden bij gemeenten

Onderzoeksraad Integriteit Overheid nu ook voor misstanden bij gemeenten

integriteit
Ambtenaren van gemeenten en waterschappen kunnen nu vanaf 1 januari de Onderzoeksraad vragen hun vermoede misstand op het gebied van integriteit te onderzoeken. De onderzoeksraad ontstaat uit de fusie van de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.

Per 1 januari 2014 fuseren de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid (CKGO) en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (hierna: Onderzoeksraad). Ook de Unie van Waterschappen sluit zich aan bij de Onderzoeksraad. Met de aansluiting van gemeenten en waterschappen ontstaat meer helderheid en eenduidigheid in procedures en onderzoek naar vermoede misstanden in de publieke sector. Ook profiteren betrokken sectoren van een hogere concentratie aan expertise.

Achtergrond

Al geruime tijd wordt gesproken over een landelijk meldpunt voor het extern melden van integriteitsmisstanden. Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over een centraal landelijk meldpunt vinden de VNG en de CKGO de tijd rijp om nu al de krachten én de kennis op het terrein van onderzoek van integriteitsmisstanden te bundelen.

Volgens ons bevordert deze fusie de kwaliteit en efficiency. Verdere investeringen in de verbetering van procedures bij vermoedens van misstanden zijn hierdoor mogelijk.  De Onderzoeksraad werkt al voor de sectoren Rijk, Politie, Defensie en Provincies. Met de aansluiting van de sector Gemeenten en Waterschappen kan de helderheid en eenduidigheid in het ondersteunen van melders in de publieke sector worden vergroot. Ook profiteren betrokken sectoren van een hogere concentratie aan expertise.

Algemeen Bestuur artikelen