HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start

WoningbouwHA
Zo’n 160.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen dit voorjaar een vragenlijst over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Zij krijgen het verzoek deel te nemen aan de tweede editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2019 worden de eerste uitkomsten verwacht.
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de MRA en de woningcorporaties in de MRA. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Op de schaal van de metropoolregio, de deelregio’s binnen de MRA en de gemeenten ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt, woonwensen  en verhuiswensen- en bewegingen van inwoners.
Kennis over feitelijke situatie woningmarkt
Juist in deze tijd, waarin de woningmarkt een actueel gespreksonderwerp is op de bestuurlijke tafel van zowel gemeenten, provincies en het Rijk als aan de keukentafel van bewoners en woningzoekenden, is kennis over de feitelijke situatie op de woningmarkt essentieel. Het onderzoek WiMRA geeft antwoord op vragen als: welk deel van de kopers is bereid de eigen woning te verduurzamen? Welk deel van de oudere bewoners denkt oud te kunnen worden in hun huidige woning? Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoe wordt de voorraad van de corporaties bewoond? 
Gezamenlijke basis voor beleid
Het onderzoek geeft aanknopingspunten om regionaal het gesprek aan te gaan over de woningbouw, bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd  naar de behoefte. Het geeft inzicht in de woonlasten van huurders en kopers in verschillende inkomensklassen. Corporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven.
Brief met enquête
Door middel van een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Een brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kunnen ook op internet worden beantwoord. De resultaten worden anoniem verwerkt. 
Eerder onderzoek
Het eerder opgeleverde onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017’, inclusief factsheets met kerncijfers per gemeente, is te vinden op www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen