HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

Onderzoek naar herontwikkeling golfbaan verlengd

GolfbaanHA1
Al enige tijd onderzoeken gemeente, BurgGolf en gebiedsontwikkelaar BPD of het mogelijk is om de golfbaan aan de Westerweg te her ontwikkelen tot een kleinere golfbaan van 18 holes met op het terrein daarnaast zo’n 1.500 woningen. De behoefte aan woningen in Purmerend is groot. Purmerend heeft daarom als doelstelling om 10.000 woningen bij te bouwen. Dit doet de gemeente door te verdichten rond het centrum met de ontwikkeling van onder andere het Wagenweggebied, langs de Purmersteenweg en het stationsgebied. Een ontwikkeling op de golfbaan kan daar een mooie aanvulling op zijn. De partijen hebben met elkaar afgesproken om door te gaan met de verkenning naar de mogelijkheden.
Het gemeentebestuur heeft besloten om voor nieuwbouw de norm 30-30-40 te hanteren. Dat betekent dat van alle nieuw te bouwen woningen 30% sociale huur moet zijn en 30% middel dure huur of betaalbare koop. De overige 40% is vrij in te delen. 30% sociale huurwoningen was al onderdeel van de verkenning. Maar de partijen vinden ook de doorstroomwoningen belangrijk. De gemeente, BurgGolf en BPD hebben daarom afgesproken om de verdeling 30-30-40 voor de golfbaan als startpunt voor de verkenning aan te houden. Dat betekent dat nu wordt bekeken hoe zo’n woningbouwprogramma eruit kan zien.
Buurgemeenten en provincie
De afgelopen tijd zijn al belangrijke stappen gezet. Zo is er goed overleg met de buurgemeenten over borging van de kwaliteiten van de droogmakerij de Purmer en de ambities van de verschillende gemeenten. Verder is de verkenning van een mogelijke ontwikkeling van een deel van de golfbaan met de provincie besproken.
Verkeer
In deze fase onderzoeken partijen verder hoe het verkeer van de nieuw te bouwen woningen straks kan worden afgewikkeld zodat de woningen goed bereikbaar zijn en het verkeer goed aansluit bij de bestaande stad. Als de onderzoeken verder gevorderd zijn, worden de plannen gepresenteerd.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen