HomeNieuwsAlgemeen BestuurOndanks matige belangstelling goede sfeer in Politiek Lokaal

Ondanks matige belangstelling goede sfeer in Politiek Lokaal

communicatie

Hoewel slechts een handvol burgers de gang naar het Politiek Lokaal had gemaakt werd het zondagmiddag 12 december toch nog een levendige discussie. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan Henri van Wezel die kans zag burgers en vertegenwoordigers van zes politieke partijen met elkaar aan de praat te krijgen.

CDA, VVD, PvdA, AOV, Stadspartij en (later) SP waren aangeschoven om te luisteren naar vragen van burgers. Ook konden zij hun partij presenteren en aangeven wat zij daar zoal doen. Een wijdverbreid misverstand kon daarbij uit de weg worden geruimd, nl. dat gemeente (stadhuis, ambtenaren) hetzelfde is als de politiek.

Burgers willen nogal eens met hun klachten naar de politiek lopen, maar zij moeten toch eerst bij de ambtenaren op het stadhuis of de wijkcentra gaan. Pas als die niets met hun klachten doen of geen antwoord geven, kunnen zij bij de politieke partijen terecht.

Diezelfde politieke partijen leggen, als het goed is, hun oren te luister bij de burgers in de wijken zelf op via werkbezoeken.  Sommige partijen doen veel aan PR, zoals met verzorgde en actuele websites, andere doen daar veel minder aan, maar zullen misschien op ideeën zijn gebracht.

Een speciale dimensie vormde de aanwezigheid van een journalist van het Noordhollands Dagblad. Hij legde uit waarom de pers lang niet altijd meer naar commissie- of gemeenteraadsvergaderingen gaat. De boel is goed te volgen via o.m. TekstTV. Alleen bij heel bijzondere gelegenheden of als er wat spannends staat te gebeuren wil de pers nog wel eens naar het stadhuis afreizen. Toch is het publiek niet vies van politiek. Volgens een onderzoek staat politiek qua aandachtspunt op de vierde plaats, nog een eind boven sport.

De volgende maal hoopt de Werkgroep Politiek Lokaal op meer belangstelling. Dit zal zijn in februari 2011, maar dan niet op een koopzondag want dan schijnen toch mensen heel andere dingen aan hun hoofd te hebben dan politiek.

Algemeen Bestuur artikelen