HomeNieuwsVerkeer en VervoerOfficiële opening parkeergarage stadhuis eind januari 2024

Officiële opening parkeergarage stadhuis eind januari 2024

Mogelijk gebruik al half december

Stadhuisgarage
Plan stadhuisgarage


Wethouder Coen Lageveen heeft door een memo de gemeenteraad geïnformeerd over de bouw en oplevering van de parkeergarage en het stadhuisplein. De garage wordt geopend eind januari 2024. De garage is dan volledig getest en functionerend en alle opleverpunten zouden opgelost moeten zijn. Het fietspad is op haar definitieve positie geplaatst en alle entrees zijn goed bereikbaar.

Oplevering parkeergarage
Van de aannemer is een exactere planning verkregen. Het verwachte
oplevermoment van de aannemer aan de projectorganisatie van de gemeente is 15 november 2023. Daarna wordt verwacht nog 4 weken nodig te hebben voor de afhandeling van de restpunten zoals afwerking van wanden, het plaatsen van roosters en bebording en overdracht aan het team vastgoed dat de parkeergarage in beheer gaat nemen.

Planning nog enigszins onzeker

De planning is nog niet helemaal zeker en de omvang van de restpunten ook niet. Dat komt omdat er in deze laatste fase nog veel werkzaamheden plaatsvinden.
De installaties moeten nog worden aangesloten en getest. Bij een test wordt nagegaan of een installatie naar behoren werkt. Er moet nog een aantal keuringen worden uitgevoerd. Sommige installaties vergen een keuring van een daartoe aangewezen instituut. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lift en de brandmeldinstallaties.
De afwerking en de bebording moet deels nog worden aangebracht.

Als er zich in bovenstaande zaken iets onverwachts voordoet, kan dat leiden tot een aanpassing van de planning. Dat is ook de reden dat het niet handig is om de opening van de parkeergarage direct na de geplande oplevering te doen.

Opening van de parkeergarage

Er zijn twee scenario’s onderzocht voor opening van de parkeergarage:

  • Opening half december. Voordeel hiervan is dat de garage opent voor de feestdagen. Dit is in verband met de drukte in de binnenstad prettig voor ondernemers en bezoekers. Nadeel van dit moment is dat er dan nog wordt gewerkt aan de aanleg van het plein en dat we dus wat veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de bereikbaarheid van de garage te borgen en veiligheid van fietsers en voetgangers.

  • De werkzaamheden op het plein zijn nagenoeg afgerond. Er zijn alleen werkzaamheden in de strook langs de woningen van de Rusthoeve. De hoofdentree van het stadhuis kan dan ook weer opengesteld worden, waarmee de eindsituatie bijna bereikt wordt.

Beoogd wordt om de opening van de garage in december te laten plaatsvinden . Dit moet echter wel redelijkerwijs kunnen. Een definitief besluit hierover wordt half november genomen als duidelijk is wat de opleverpunten zijn en hoever de aanleg van het plein is gevorderd.

Verkeer en Vervoer artikelen