HomeNieuwsMilieuOehoe maakt buurt onveilig

Oehoe maakt buurt onveilig


Het aanvallen van bewoners door een oehoe in Purmerend is momenteel landelijk nieuws. Met een brief heeft wethouder Hegger namens het college aangegeven wat er aan wordt gedaan.

Voorgeschiedenis
Vorig jaar maart/april is de oehoe begonnen met het aanvallen van bewoners. Hierbij zijn, net als in de afgelopen weken, mensen gewond geraakt. De verwondingen bestonden uit krassen van de klauwen op de hoofdhuid.
Naast de fysieke verwondingen waren de betrokken personen hevig geschrokken van de onverwachte (een uil vliegt geruisloos) aanval en de harde klap op het hoofd die deze aanval veroorzaakte. Uit angst waren veel bewoners bang om naar buiten te gaan.

Omdat de aanvallen vorig jaar voornamelijk op het grondgebied van de gemeente Zeevang plaatsvonden is door Purmerend besloten samen met de Gemeente Zeevang bij de Provincie ontheffing aan te vragen om de uil te mogen wegvangen. De formele aanvraag zou daarbij door Zeevang worden ingediend. Er is toen ook meteen een klapval gemaakt die gebruikt zou worden om de uil te kunnen vangen.
Omdat de aanvallen afnamen en de uil weer rustig werd heeft Purmerend in samenspraak met Zeevang en de valkenier die de vangstactie zou uitvoeren besloten om de aanvraag nog niet bij de Provincie in te dienen en de uil nog een kans te geven zich rustig te houden of te migreren naar elders.

In juni en november 2014 zijn er weer enkele aanvallen geweest. Deze waren buiten de broedperiode dus van een ‘normaal’ gedrag is helaas geen sprake en steeds meer wordt gedacht dat dit gedrag kan worden verklaard uit het feit dat het waarschijnlijk een ontsnapte uil is die in gevangenschap is opgegroeid.

Recente aanvallen oehoe
De laatste weken is het aantal aanvallen sterk gestegen en vinden bijna dagelijks plaats, waarbij de uil nu ook verschillende keren achter elkaar aanvalt. De meeste aanvallen vinden nu plaats op de terreinen van de Prinsenstichting en directe omgeving. Op dit moment zijn 7 aanvallen met letsel tot gevolg bekend. 
 
De valkenier die bij de Prinsenstichting was in het kader van het televisieprogramma Man bijt hond deed dit overigens op initiatief van de programmamakers en was niet de valkenier die door de gemeente is ingehuurd. In verband met de voorbereidingen op de vangstactie zal de door het gemeentebestuur ingehuurde valkenier niet bekend worden gemaakt opdat hij zijn werkzaamheden in alle rust kan voortzetten. De uil zal na de vangst in een volière worden geplaatst tenzij zich in de komende tijd andere, wellicht betere, mogelijkheden aandienen

De nieuwe aanvraag om de uil te mogen vangen is inmiddels bij de provincie ingediend. Normaal duren dit soort aanvragen een week of 16. Gelet echter op de acute situatie heeft het college bij de aanvraag verzocht om een snelle afhandeling. Daarnaast zal zowel, ambtelijk als bestuurlijk worden gepoogd de afhandeling nog korter te laten duren. De verwachting is dat de ontheffing zal worden verleend.

Milieu artikelen