Milieu
Home Nieuws Milieu NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Gasvrij1
Gasvrij pilotwoningen Overwhere foto Stadspartij

Plotseling was daar – vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is stilgelegd.

Doorgaan, zoals de pilotwijk is verduurzaamd, is niet verstandig, zo laat Directeur De Man van de stadsverwarming in de NRC weten. Dan wordt niet uitgekomen met het geld. Projectleider Jasper Verplanke zegt in de NRC keihard tegen een muur te zijn opgelopen. Daarbij doelend op de tegenvallers in timing en geld die als ervaring zijn opgedaan tijdens de pilot. Verplanke gaat er overigens niet vanuit dat het project wordt stopgezet. Wethouder Van Meekeren toont zich in het artikel in NRC niet bezorgd over eventuele politieke of financiële gevolgen.

In het bericht in NRC valt verder te lezen dat er een nieuw plan van aanpak moet worden opgesteld. In november zal dit nieuwe plan tezamen met een evaluatie ter behandeling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Opmerkelijk is het dat een dergelijk alarmerend en informerend bericht in NRC staat terwijl de gemeenteraad hierover niet eerder een bericht van dien aard heeft gekregen.

Het artikel in de NRC valt hier te lezen.


Wethouder Van Meekeren reageert nog dezelfde dag met een geruststellend memo aan gemeenteraad op het NRC artikel

Vanochtend werd ik onaangenaam verrast door de kop boven een voorpagina artikel in het NRC. Daarin wordt beweerd dat onze proeftuin voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Ik kan u verzekeren dat dat niet het geval is.

Zoals u bekend is, is het team aardgasvrij op dit moment bezig de laatste woningen rond basisschool het Prisma (de pilot) over te zetten van aardgas naar stadsverwarming. Daarmee is de pilot, waarvoor u in 2018 groen licht gaf, afgerond. Deze pilot wordt nu geëvalueerd. Op basis hiervan stellen we een uitvoeringsagenda en een business case vast. Deze drie stukken worden in samenhang met u gedeeld aan het eind van dit jaar.

Op basis van deze evaluatie wordt nu de laatste hand gelegd aan bestuurlijke afspraken voor de voortgang van het aardgasvrij maken. Zoals u bekend is, is hiervoor een Rijksbijdrage ontvangen. Samen met onze partners, woningcorporatie Intermaris, Stads Verwarming Purmerend en netbeheerder Liander vertalen we de geleerde lessen in de pilot naar de schaalgrootte van de proeftuin. Hierin maken we afspraken over de verschillende issues die we in de pilot zijn tegengekomen, zoals bijvoorbeeld de werkvolgorde, de wijze van aansluiten, de verdeling van de subsidiegelden, de mate van ontzorging van bewoners, etcetera. Deze issues zijn voor 1276 gebouwen omvangrijker dan voor de 96 panden uit de pilot. Omdat we een eerste proeftuin zijn die daadwerkelijk particuliere woningen en appartementen van het aardgas haalt, betekent dit ook dat we tegen zaken aanlopen waar we zelf oplossingen voor moeten vinden. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, het is een gezamenlijk leerproces voor zowel bewoners, de samenwerkende partners en het Rijk.

De proeftuin Purmerend heeft steeds aandacht gekregen als succesvolle proeftuin. Dat heeft ons veel media-aandacht opgeleverd en een aantal media is ons actief gaan volgen. De publicatie in het NRC is hier een voorbeeld van. Morgen (zaterdag 17 oktober) zal het NRC nogmaals aandacht geven aan onze proeftuin in de vorm van een uitgewerkt achtergrondartikel.

Het zaterdag artikel van NRC, lees hier

Milieu artikelen

Vanaf half november met pas de milieustraat op

Rond 13 november valt er een nieuw pasje op uw deurmat. Deze afvalpas is voor de milieustraat. Hiermee opent u vanaf half november de...

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een...

Kwaliteit van de kleine wateren nog steeds onvoldoende

Burgeronderzoek schetst zorgelijk beeld: ‘Duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn’ 2600 burgers onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers,...

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien...

Volgende stap in strijd tegen blikjes in zwerfafval

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van...

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Plotseling was daar - vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is...

Natuur en Milieu: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur....

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse...