HomeNieuwsEconomieNoord-Hollands kanaal wordt snelweg voor cruisevaart

Noord-Hollands kanaal wordt snelweg voor cruisevaart

haven5.jpg
De provincie Noord-Holland heeft in het programma "Water als economische drager"als speerpunt: watertransport, goederenvervoer over water en watergebonden bedrijvigheid genoemd. Naar aanleiding van dit speerpunt is door de provincie het uitvoeringsprogramma riviercruisevaart Noord-Holland opgesteld. In dit programma komt duidelijk naar voren dat de provincie Noord-Holland het vaargebied wil vergroten en meer steden wil laten profiteren van de groei in de riviercruisevaart. Voor Purmerend zal dit een impuls geven van duizenden extra toeristen per jaar.

In overleg met Amsterdam Cruise Port (ACP) is gesproken met de potentieel deelnemende gemeenten uit Noord-Holland en de provincie. Gezamenlijk is besloten het project riviercruisevaart verder in praktijk te brengen en zo het ‘watertoerisme’ te vergroten. Tot op heden zijn er negen Noord-Hollandse gemeenten, waaronder Purmerend, die zich hebben opgeven voor het project. Het project is voor drie jaar afgesproken, de kosten voor Purmerend hiermee gemoeid zijn 5.325 euro per jaar. ACP zorgt voor het (internationale) netwerk. Waarbinnen touroperators, rederijen en overige betrokkenen in de cruisevaart kunnen worden bereikt. De maatvoering van de schepen in Purmerend wordt bepaald door de lengte van de sluis.

Ook Stadspartij P93 juicht het project van harte toe. Tijdens de verkiezingen van 2006 had de Stadspartij al geopperd om een visie te ontwikkelen op het Noordhollands kanaal dat door Purmerend heen gaat. De Stadspartij vindt dat door deze visie moet worden vastgesteld in hoeverre hoet Noordhollands Kanaal haar oorspronkelijke functie als volwaardige verbinding tussen Amsterdam en Purmerend terug kan krijgen. Met de deelname aan het project Rivercruisevaart is al een stap in de goede richting gezet, meent de Stadspartij. Naar verwachting kunnen de eerste dagjestoeristen in 2009 in Purmerend van boord stappen. Het besluit wordt ter kennisname aangeboden aan het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling Beheer (SOB).

De Stadspartij heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen dat er in economisch opzicht meer profijt moet worden getrokken van het Noordhollands kanaal. Het besluit van B&W om deel te nemen aan het riviercruisproject is dan ook een stapje in de realisering van de doelstelling van de Stadspartij. Het wachten is nu alleen nog op de cruiseschepen die in Purmerend een tussenstop zullen maken.

Economie artikelen