HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNog steeds geen duidelijkheid over discotheek

Nog steeds geen duidelijkheid over discotheek

DiscotheekPlek2011

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de komst van de discotheek bij McDonalds aan de Verzetslaan in Purmerend. Dat laat wethouder Berent Daan (economische zaken) weten aan de Stadspartij. Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg stelde, tijdens de commissievergadering Algemene Zaken van 19 mei jl., de vraag aan de wethouder hoe het met de voortgang van het bouwproject stond.  

Bouwvergunning

De eerste juridische fase om een bouwvergunning te krijgen is in maart 2010 al afgerond. De tweede fase kon beginnen door een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning van de projectontwikkelaar. Maar de bouwaanvraag is tot op heden uitgebleven. Het hele proces staat dus al ruim een jaar compleet stil. Er zal de komende tijd worden onderzocht of een discotheek nog haalbaar is op deze plek.

Andere functies

Het college stuurde begin april 2011 een brief naar de gemeenteraad waarin een reactie van projectontwikkelaar JSD Bouw op de vraag van het college van B&W stond. Het college had JSD eerder een ultimatum gesteld om actie te ondernemen. Zij hebben daarop gereageerd met een brief waarin ze hebben aangegeven dat ze een aantal mogelijkheden zien voor andere functies op die locatie. “Dit vinden wij te vaag,” zegt de wethouder. “Dus wij hebben ze meteen uitgenodigd voor een gesprek. Dus binnenkort vindt er een gesprek plaats waarin we vragen om duidelijkheid wat ze precies gaan doen.”

Duidelijkheid

De wethouder vindt het van essentieel belang dat de gemeente duidelijkheid krijgt over wat de plannen van JSD Bouw zijn. “Want als de ontwikkelaar besluit niet door te gaan,” vervolgt de wethouder, “of als zij niet met een concreet voorstel komt, dan zullen we ons moeten beraden op andere ontwikkelingen op die locatie. Of we moeten andere partijen vragen een voorstel te doen voor ontwikkeling op die locatie. Maar er is dus nog geen concreet antwoord.”

De Stadspartij zal deze zaak nauwlettend in de gaten houden.

ZIE OOK:

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen