HomeNieuwsSociale ZakenNog geen fiscale regeling voor mantelzorg

Nog geen fiscale regeling voor mantelzorg

mantelzorg Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat daar te weinig gebruik van gemaakt wordt. Te weinig mensen weten ook dat ze hier recht op hebben.

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden? Maak dan gebruik van de post ‘buitengewone uitgaven’. Lees meer hierover in de uitgave van mantelzorgondersteuning. Lees de informatie goed door en maak gebruik van uw rechten. Naar aanleiding van bovenstaand stuk, leesbaar op de site van één van de bij de landelijke vereniging voor mantelzorgondersteuning Mezzo aangesloten instellingen, heeft wethouder M. Keijzer (welzijn en zorg) het een en ander laten informeren bij Mezzo. (www.Mezzo.nl) Helaas heeft deze website momenteel last van internet storingen en kan daardoor niet op elke computer goed worden ontvangen.

 

Via de wethouder is het volgende duidelijk geworden:

  • er is (nog) géén fiscale regeling voor mantelzorgers; zij kunnen de onkosten die zij maken dus niet van de belasting aftrekken
  • een zorgvrager kan bepaalde onkostenposten aangaande de ziekte/beperking zelf van de belasting aftrekken; indien een mantelzorger deel uitmaakt van het huishouden (een mantelzorger die voor een partner of kind zorgt) dan kunnen kosten soms wel afgetrokken worden, maar dan is het nog steeds de zorgvrager die de kosten af kan trekken van de belasting en niet de mantelzorger
  • de chronisch ziekenregeling is nog niet in werking getreden; als deze regeling er doorkomt geldt ook hier dat de mantelzorger deel moet uitmaken van het huishouden om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden tot aftrek van de belasting (door de zorgvrager dus)

Mantelzorgers vallen evenmin onder de fiscale regeling die voor vrijwilligers geldt. Als een mantelzorger een vergoeding voor zijn/haar werk krijgt moet hij/zij dit als inkomen bij de belasting opgeven. Dit gebeurt b.v. als de zorgvrager zijn/haar persoonsgebonden budget (PGB) aanwendt om de mantelzorger te compenseren voor zijn/haar werk. Een mantelzorger, die geen deel uitmaakt van het huishouden (als je voor een ouder, ander familielid buiten het gezin, vrienden/buren zorgt) kan dus géén onkosten aftrekken.

Waardering

De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Als blijk van deze waardering kunnen mantelzorgers in 2008 een bedrag van 250 euro ontvangen: het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg geven aan vriend, familielid of kennis. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn. Mantelzorgers kunnen het mantelzorgcompliment aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Een mantelzorger hoeft over het mantelzorgcompliment geen belasting te betalen. Ook heeft het mantelzorgcompliment geen gevolgen voor een uitkering, de zorgtoeslag of de huurtoeslag.

Sociale Zaken artikelen