HomeNieuwsVerkeer en VervoerNieuwe webstie verkeerseducatiepunt.nl

Nieuwe webstie verkeerseducatiepunt.nl

verkeerseducatiepunt
Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt over alle lessen en projecten over verkeer die in de stadsregio Amsterdam worden gesubsidieerd:
www.verkeerseducatiepunt.nl. De site is speciaal gemaakt voor kinderopvang en scholen (0-18 jaar) en hun (verkeers)ouders in de stadsregio Amsterdam. Verkeerseductiepunt.nl stimuleert het geven van verkeerslessen doordat het makkelijk wordt om een lesprogramma samen te stellen. Ook ouders kunnen op verkeerseducatiepunt.nl terecht voor diverse tips in de verkeersopvoeding. Op de site is daarbij ook gedacht aan kleintjes vanaf 2 jaar, omdat het leren over het verkeer niet vroeg genoeg kan beginnen.

Heldere informatie en leuke tips

De nieuwe website voor verkeerseducatie geeft op een leuke manier heldere informatie over projecten en lesmiddelen. Bij elk product staat een korte beschrijving en een foto. Ook is er informatie over praktische zaken zoals voorbereidingstijd, de hoeveelheid lesuren en of de les buiten of binnen gegeven kan worden. Producten kunnen direct worden besteld en er is ondersteunend online materiaal te vinden waaronder diverse filmpjes.
Ook voor ouders is verkeerseducatiepunt.nl handig, omdat zij bijdragen in de verkeersopvoeding. Zij kunnen op de site terecht voor tips, ideeën en activiteiten voor een verkeersveiligere schoolomgeving.

Beleid voor Verkeersveiligheid

Het idee voor de website is ontstaan in het programma Verkeersveiligheid van Stadsregio Amsterdam waar gemeenten, schoolbegeleidingsdiensten, politie en organisaties als VVN en Team Alert in samenwerken. In de aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen, was er behoefte aan een duidelijk overzicht van de beschikbare verkeerseducatiemiddelen, -projecten en leuke ideeën. Dat is er nu. Met verkeerseducatiepunt.nl kunnen scholen gemakkelijk een eigen programma voor verkeerslessen samenstellen. Daarnaast kunnen ze voor advies en hulp bij het samenstellen terecht bij het Verkeerseducatiepunt waarin de schoolbegeleidingsdiensten samenwerken.

Voor gemeenten in de stadsregio Amsterdam is verkeersveiligheid zo belangrijk dat daar al jaren een apart beleid voor is. Dit beleid heeft zowel oog voor een veilige infrastructuur als voor de verkeersonderwijs van kinderen en volwassenen. Eén van de speerpunten in dit beleid is structureel goede verkeerseducatie op kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Verkeer en Vervoer artikelen